Αρχείο κατηγορίας ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΦΗ

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

,

οὐδέ τι μῆχος ῥεχθέντος κακοῦ ἔστ᾽ ἄκος εὑρεῖν

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

.

πάντων μὲν κόρος ἐστὶ καὶ ὕπνου καὶ φιλότητος μολπῆς τε γλυκερῆς καὶ ἀμύμονος ὀρχηθμοῖο, τῶν πέρ τις καὶ μᾶλλον ἐέλδεται ἐξ ἔρον εἷναι ἢ πολέμου

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ

.

ipen-omiros

.

ὡς ἔρις ἔκ τε θεῶν ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων ἀπόλοιτο καὶ χόλος, ὅς τ᾽ ἐφέηκε πολύφρονά περ χαλεπῆναι

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΙΠΕΝ ΟΜΗΡΟΣ