Αρχείο κατηγορίας ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

«Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΝΤΙΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ

,

.

«Ὁ Ἀπόλλων»
Ἐφημερὶς Ἀντιδεσποτική καὶ Ἀντικαποδιστριακή 

.

……….Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1827, ὁ Ἀναστάσιος Πολυζωΐδης, ἀναχώρησε γιὰ τὸ Παρίσι, μὲ σκοπὸ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν σπουδῶν του, τὶς ὁποῖες εἶχε διακόψει μὲ τὸ ξέσπασμα τῆς Ἐπαναστάσεως τῷ 1821. Ὡς μέλος τοῦ ἐπιτελείου τοῦ Μαυροκορδάτου, ἔλαβε μέρος στὶς ἐργασίες τῆς Α΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῆς ’Επίδαυρου καὶ στὴν κατάρτιση τοῦ Προσωρινοῦ Πολιτεύματος τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1822,  καὶ τῷ 1827, ὡς πληρεξούσιος Μακεδόνων καὶ Θετταλῶν, ἔλαβε μέρος στὴν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση τῆς Τροιζήνας. Συνέχεια ανάγνωσης «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ» ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΝΤΙΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

,

Λιθογραφία τού Μύλλερ, απεικονίζουσα τον Ι. Καποδίστρια

Τὸ διπλωματικὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια ὑπὲρ τοῦ Γένους καὶ τῶν Ἐθνικῶν συμφερόντων, ἐνῷ ὑπηρετοῦσε στὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσίας.

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 

……….Στὶς 2 Δεκεμβρίου 1822, τὸ Συνέδριο τῆς Βερόνα ἔληξε ἀποκηρύσσοντας μὲ τὴν διακήρυξή του τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση. Ἐνῷ ὅμως εἶχε ἤδη ἀποφασισθεῖ ἀπὸ τὸ προηγούμενο συνέδριο τοῦ Λάϋμπαχ ἡ στρατιωτικὴ ἐπέμβαση σὲ Ἱσπανία καὶ Ἰταλία, χάρις στὶς διπλωματικὲς προσπάθειες τοῦ Καποδίστρια ποὺ εἶχαν προηγηθεῖ πρὶν παραιτηθεῖ τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν τῆς Ῥωσίας, ἀπεφεύχθη ἐπέμβαση στὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΑ 1807 ΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

.

……….Ἡ σημαντικὴ γεωστρατηγικὴ θέση τῆς Λευκᾶδος, ὡς “προκεχωρημένη θέση” τῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος στὸ Ἰόνιο Πέλαγος, ἐνδιέφερε ἰδιαίτερα τὸν φιλόδοξο Ἀλῆ Πασᾶ, γιὰ νὰ ἐλέγχῃ τὶς ἐμπορικὲς καὶ στρατιωτικὲς νηοπομπὲς ποὺ διέρχονταν ἀπὸ τὴν περιοχή. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΣΤΑ 1807 ΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ – Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΕΚ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ)

,

Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Καποδίστριας στὴν Πετρούπολη τῆς Ρωσίας.
Ανδριάντας του Ιωάννη Καποδίστρια στην Πετρούπολη Ρωσίας.

,

Ε.Γ.ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας τῆς Νεωτέρας Ἑλλάδος

,

……….(…) Τὰ στοιχεῖα τὰ ὁποῖα παρουσιάζῳ νῦν ἐνταῦθα, καίτοι δὲν εἶναι ὅλα ἄγνωστα, οὐδ’ ἀφοροῦν κατὰ τὸ πλεῖστον εἰς τὰ ἑλληνικά πράγματα, εἶναι ἐν τούτοις λίαν ἐνδιαφέροντα, διότι φέρουν εἰς φῶς ἐνεργείας τοῦ Καποδίστρια περὶ γνωστῶν προσώπων (Ἑλλήνων καὶ Ρώσων) καὶ ἀποσαφηνίζουν ζητήματά τινα ἔχοντα ἅμεσον σχέσιν πρὸς τὴν σταδιοδρομίαν καὶ τὴν ἰδιάζουσαν θέσιν του ἐν τῇ ρωσικῇ ἱεραρχία, καθ’ὅν χρόνον διετέλει εἰς τὴν ρωσικὴν κρατικὴν ὑπηρεσίαν καὶ συγκεκριμένως κατὰ τὴν χρονικὴν περίοδον ἀπό τοῦ 1814 μέχρι τοῦ 1827, ὅτε ἀπεχώρησεν ὁριστικῶς ἐξ αὐτῆς. Συνέχεια ανάγνωσης ΝΕΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ (ΕΚ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

1766 – 1831

.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ο πρώτος κυβερνήτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1766. Ήταν γιος του Αντωνίου Καποδίστρια και τα μέλη της οικογένειας του έφεραν τον τίτλο του κόμη. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχτηκε στην Κέρκυρα και έπειτα σπούδασε ιατρική στην Πάντοβα της Ιταλίας. Όταν γύρισε στην πατρίδα του άσκησε την ιατρική μέχρι το 1803, οπότε διορίστηκε γραμματέας της Ιονίου Πολιτείας. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ – Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΣ

Ο ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΘΥΜΙΑΤΙΖΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ

 

Ο ΚΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΤΩΟΥ 6ος π.Χ. ΑΙΩΝ
Ο Κούρος  τού  Πτώου  6ος π.Χ. αιώνας 
«Ἐθυμιάτιζον τὰ ἀγάλματα»

.

……….Στὶς 21 Ὀκτωβρίου 1829, προτοῦ ἀκόμη συντελεσθεῖ ἐπισήμως ἡ διεθνὴς ἀναγνώρισις τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, ἱδρύει στὴν Αἴγινα τὸ πρῶτο Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο, ὅπου συγκεντρώνονται γιὰ πρώτη φορὰ ἀρχαῖα ἔργα τέχνης. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΘΥΜΙΑΤΙΖΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ- Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΜΠΕΗ.

Γεώργιος Μαυρομιχάλης, (Μάνη, 1799 – Ναύπλιο,9 Ὀκτωβρίου 1831)

 .

Τριτότοκος γιὸς τοῦ Πετρόμπεη, ὁπλαρχηγός τοῦ Εἰκοσιένα, ποὺ μυήθηκε στὴν Φιλικὴ Ἐταιρεῖα τὸ 1818. Μετὰ τὴν ἀνάδειξι τοῦ πατέρα του σὲ μπέη τῆς Μάνης τὸ 1815, ὁ Γεώργιος Μαυρομιχάλης, στάλθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ὡς ἐγγυητής τῆς πατρικῆς πίστης πρὸς τὸν σουλτάνο. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ- Η ΔΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ – Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (1786-1854)

.

Γεώργιος Γεννάδιος. Λόγιος, παιδαγωγὸς καὶ Φιλικός. Ἐλαιογραφία ἀγνώστου (;) καλλιτέχνη – Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.

..

Ηπειρώτης, γεννημένος όμως στα 1786 στη Σηλυβρία τής Θράκης. Στην ακμή τής ηλικίας του, μυήθηκε εταίρος τής Φιλικής Εταιρείας και έλαβε μέρος στην Επανάσταση τού ’21 σαν δάσκαλος και σαν στρατιώτης, αφού πρώτα έδρασε αποτελεσματικά με την εθνική του διδασκαλία στις μεγάλες ελληνικές κοινότητες των Βαλκανίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ – Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ (1786-1854)