Αρχείο κατηγορίας Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΤΟ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ) – ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟ 1913

,

ΔΕΔΕ ΑΓΑΤΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Δεδέαγατς-Ἀλεξανδρούπολις. Στιγμὲς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος.

……….

……….13/7/1913.—Μετὰ τὴν εἴσοδο τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὸ Δεδὲ Ἀγὰτς (Ἀλεξανδρούπολη) στὶς 12 Ἰουλίου, τὴν ἐπομένη ἡμέρα (13/7), ἐπισημοποιεῖται ἡ ἀπελευθέρωσή του. Τὸ φύλλο τῆς 20ῆς Ἰουλίου τῆς ἐφημερίδας «ΣΚΡΙΠ» περιγράφει: Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΤΟ ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ) – ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟ 1913

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Ο σαλπιγκτής του 5 42 Συντάγματος Ευζώνων στη Μικρά Ασία. Φέρει αραβίδα μάνλιχερ.
Σαλπιγκτὴς τοῦ 5/42 Συντάγματος Εὐζώνων στὴν μικρᾶ Ἀσία.

,

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

Ὁ πόλεμος τῶν «Συμμάχων» θὰ διακρίνεται πάντοτε διὰ τοῦ μεγάλου ρόλου, τὸν ὁποῖον ἔπαιξεν ἡ λόγχη εἰς τὰς διαφόρους μάχας. Εἶνε γνωστότατον ὄτι καὶ κατὰ τοὺς δύο πολέμους, οἱ Βούλγαροι ἐξεδήλωσαν τὴν ἐθνικήν των κλίσιν πρὸς τὴν ψυχρὰν λεπίδα ὡς ὄργανον ὄχι μόνον ἐπιθέσεως, ἀλλά καὶ ἀμύνης. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

,

Διεύλευση γέφυρας από τμήμα εὐζώνων Β'Βαλκανικός πόλεμος.
Διεύλευση γέφυρας από τμήμα εὐζώνων Β’Βαλκανικός πόλεμος.

.

Πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις μεταξὺ βουλγαρίας καὶ Ἑλλάδος

.

……….Ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου κατὰ τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἐπιζήτησε νὰ συνεννοηθεῖ μὲ τοὺς συμμάχους της γιὰ τὴ δίκαιη διανομὴ τῶν ἀπελευθερούμενων ἐδαφῶν.  Ἡ βουλγαρία ὅμως ποὺ ὀραματιζόταν τὴ δημιουργία τῆς «Μεγάλης Βουλγαρίας» τῆς Συνθῆκης τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (1878), ἔδειξε ἀπροθυμία πάνω στὸ συγκεκριμμένο θέμα.

Συνέχεια ανάγνωσης Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

,

 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

……….Στὶς 21 Ἰουνίου τοῦ 1913, μετὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ πολέμου, οι βούργαροι ποὺ εἶχαν καταλάβει τὴν Μονὴ Ζωγράφου στὸ  Ἅγιο Ὄρος, παραδόθηκαν στὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου ποὺ τελοῦσε ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Ἀνθυπομοιράρχου Κωνσταντίνου Βεργογιαννόπουλου. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)

,

Τμήμα βουργαρικού στρατού που επέτρεψαν οι Έλληνες να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της.
Τμήμα βουργαρικού στρατού που επέτρεψαν οι Έλληνες να εισέλθει στην Θεσσαλονίκη μετά την απελευθέρωσή της.

 

Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)
,
Ἐπεισόδιον ἐν Γουμέντσῃ μετὰ βουλγάρου ὑπαλλήλου.

,
……….Ὡς προανέφερον, ὑπῆρχε συμφωνία περὶ τοῦ τὶς ἐκ τῶν Συμμάχων θὰ ἤσκει τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Τὴν συμφωνίαν ταύτην οἱ Βούλγαροι δὲν ἐσέβοντο, καὶ ἐνῷ προφανῶς δὲν ἐδικαιοῦντο εἰς ἄσκησιν διοικήσεως, ἔστελλον οὐχ ἦττον ὑπαλλήλους εἰς τὰ διάφορα χωρία καὶ τὰς κωμοπόλεις, ἁπλῶς ἵνα δείξουν εἰς τοὺς κατοίκους, ὅτι καὶ αὐτοί, ἴσα δικαιώματα ἔχουν εἰς τὴν πολιτικὴν διοίκησιν. Οὕτω συνέβη καὶ ἐν Γουμέντσῃ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΟΥΡΓΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ (1913)

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΩΝ ΙΚΑΡΟΣ (+4/4/1913)

,

,

Στὶς 4 Ἀπριλίου 1913,  ἡ  Ἑλλάδα θρηνεῖ τὰ πρῶτα θύματα τῆς Στρατιωτικῆς Ἀεροπορίας.

Ὁ πρῶτος Ἕλληνας ἀεροπόρος ποὺ πέταξε μὲ ἐπιτυχία στὸν οὐρανὸ τῆς Ἑλλάδος, ἀνθυπολοχαγὸς Ἐμμανουὴλ Ἀργυρόπουλος καὶ ὁ συνεπιβάτης του, Μακεδονομάχος Κωνσταντῖνος Μάνος, ἐνῷ ἐκτελοῦσαν ἀεροπορικὴ ἀναγνώριση, τὸ ἀεροσκάφος τους κατέπεσε καὶ συνετρίβη κοντὰ στὴν λουτρόπολη τοῦ Λαγκαδᾶ. Τὸ ἀεροπλάνο τους ἦταν γαλλικῆς κατασκευῆς καὶ ἀποκτήθηκε ὡς τουρκικὸ λάφυρο ἀπό τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου βρέθηκε ἄθικτο καὶ κατασχέθηκε ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ-Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΕΣΩΝ ΙΚΑΡΟΣ (+4/4/1913)

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

.

ΝΙΚΗ 3.

Τὸ ἀγωνιστικόν πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων.

,

Κωνσταντίνου Ι.Βούρβερη

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

Ὁ θέλων νὰ ἑννοήσῃ καὶ ἑρμηνεύσῃ ἕνα λαὸν, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίσῃ τὰ συγκεκριμένα γεγονότα τῆς ἱστορικῆς ζωῆς του. Μία οἱαδήποτε ἱστορία, παρέχει πρόχειρον τὴν γνῶσιν τῶν γεγονότων τούτων. Ἀλλά διὰ τὴν βαθυτέραν γνωριμίαν καὶ τὴν στενωτέρα οἰκείωσιν χρειάζεται παράλληλα πρὸς τὴν ἱστορικήν γνῶσιν, ἡ σκέψις τοῦ φιλοσόφου καὶ ἡ ἑνόρασις τοῦ ποιητοῦ. Ἐπί πλέον ἀπαιτεῖται καὶ ἀγάπη πολλὴ, ἀγάπη ἀπέραντος πρὸς τὸν λαὸν, ποὺ θέλει κανεὶς νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ ἴδη εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν του.

Ὅστις θέλει νὰ ἑννοήσῃ καλὰ τὴν Ἑλλάδα, πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ τὴν ἀγαπήσῃ! Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

.

..

Τὸ διπλωματικὸ ἐπιστέγασμα τῶν βαλκανικῶν θριάμβων.

 .

Γιῶργος Λαμπριανίδης

Φιλόλογος-Ἱστορικός

.

……….Ὅταν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1912, οἱ χῶρες τῶν Βαλκανίων ἕνωναν τὶς δυνάμεις τους μὲ κοινὸ στόχο τὴν κατάλυση τοῦ ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ ἀπὸ τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς πολύπαθης Βαλκανικῆς, κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ προβλέψῃ ὅτι ὁ ἀγῶνας θὰ κατέληγε σ’ἕναν αἰματηρὸ ἐνδοβαλκανικὸ πόλεμο. Ἐπίλογο αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ἀποτέλεσε ἡ συνθήκη τοῦ Βουκουρεστίου, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1913. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ