Αρχείο κατηγορίας Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ (1868 – 6/1/1952)

,

Ὁ  Σοφοκλῆς Δούσμανης ἐπί τοῦ  “Γεώργιος Ἀβέρωφ”

,

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ (1868 – 6/1/1952)

 

……….Στὶς 6 Ἰανουαρίου 1952, ἀπεβίωσε ὁ  Ἠπειρωτικῆς καταγωγῆς, ναύαρχος, Σοφοκλῆς Δούσμανης. Ἰκανότατος ἀξιωματικός φιλοβασιλικῶν πεποιθήσεων, εἶχε μία σταδιοδρομία στὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ  ποὺ διαμορφώθηκε ἀπό τοὺς δύο αὐτούς παράγοντες. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ (1868 – 6/1/1952)

Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

,

,

ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΪΣ – ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ

«Ἐν ἑνὶ λόγῳ ὁ Ἑλληνικὸς στόλος κατέστησε δυνατὸν τὸν Βαλκανικὸν πόλεμον τοῦ 1912. Ἐν τούτοις βλέπομεν τὴν βουλγαρίαν ἀγνώμονα διὰ τὴν βοήθειαν ταύτην, καὶ ἐπιθυμοῦσαν οὐ μόνον νὰ άπολαύσῃ μόνη τὴν δόξαν διὰ τὴν τουρκικὴν ἥτταν, ἀλλὰ καὶ βραδύτερον ἀποπειρωμένην φιλαργύρως νὰ κλέψῃ ἀπό τῆς Συμμάχου αὐτῆς Ἑλλάδος τὴν μερίδα ἐκ τῶν ἀπελευθερωθέντων ἥτις τῇ ἀνῆκεν». Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

,

Στὴν φωτογραφία τοῦ Παύλου Κουντουριώτη, ὑπάρχει ἰδιόχειρη ἀφιέρωσή του πρὸς τὸν ἀρχιμανδρίτη τοῦ Στόλου Δ. Δάφνο, σὲ ἀνάμνηση τῶν ναυμαχιῶν τῆς Ἕλλης καὶ τῆς Λήμνου. (Φωτογραφικό ἀρχεῖο Ναυτικοῦ Μουσείου τῆς Ἑλλάδος)

,

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τό:  «Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης» τοῦ Ἀντιναυάρχου ἐ.ἀ. Ἰωάννη Παλουμπῆ, ΠΝ.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ ὀρμητηρίου τοῦ στόλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912

ΣΥ,

Ἄφιξη τούρκων αἰχμαλώτων

,

Στὶς 21 Δεκεμβρίου τοῦ 1912, ὁ  συνταγματάρχης Δελαγραμμάτικας μετὰ  τὴν τελικὴ σφοδρὴ ἐπίθεση ποὺ ἐξαπέλυσε ἀπό τὶς 19/12 ἐναντίων τῶν ὀχυρωμένων τούρκων στὴν νῆσο Χῖο, τοὺς ἀναγκάζει νὰ παραδοθοῦν ἄνευ ὅρων. Αἰχμαλωτίστηκαν  37 ἀξιωματικοί καὶ 1.800 ὁπλίτες, ἐνῷ ἡ Χίος ἀπελευθερώθηκε ὁλοκληρωτικά  ἀπό τὴν ὀθωμανική κατοχή. Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ-1912

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ

,

Ὁ ἱερέας κλείνει τὰ μάτια τοῦ πεσόντος στὸ πεδίο τῆς μάχης, Λορέντζου Μαβίλλη.
Ὁ ἱερέας κλείνει τὰ μάτια τοῦ πεσόντος στὸ πεδίο τῆς μάχης, Λορέντζου Μαβίλλη.

,

……….(…) Τὰ ξημερώματα τῆς 28ης Νοεμβρίου 1912 ἔφτασαν στὸ Δρίσκο νέες ἐνισχύσεις στοὺς τούρκους, οἱ ὁποῖοι γνωρίζοντας τὴν στρατηγικὴ σημασία τῆς τοποθεσίας γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων τῆς κοιλάδας τῶν Ἰωαννίνων, ἤθελαν νὰ τὴν κρατήσουν πάσῃ θυσίᾳ. Ἔφτασαν λοιπὸν ἀπό τὴν Καστρίτσα ὀκτώ χιλιάδες ἄνδρες καὶ τοποθετήθηκαν ἐπί πλέον τηλεβόλα κατὰ μῆκος τῶν χαρακωμάτων ἔναντι τῶν 800 Γαριβαλδινῶν μὲ τρία πυροβόλα καὶ λίγα πυρομαχικά, περνῶντας ἀπό τὴν ἅμυνα στὴν ἐπίθεση, ἀλλά οἱ Ἕλληνες ἐρυθροχίτωνες ἔμειναν ἀκλόνητοι στὶς θέσεις τους ἀπαντῶντας μὲ πυκνότατα πυρᾶ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΔΡΙΣΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΗΡΩΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΜΑΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΒΙΛΗ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΙΣΣΑΜΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (4/11/1912)-ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΙΚ.ΜΙΧΑΗΛ

.

Ἀπό ἀριστερά Ἡγούμενος Τιμόθεος Δακανάλης, Γιάννης Δακανάλης καὶ Ζαχαρίας Κακουδάκης, Ἀνωγειανοί, ἐθελοντές τῶν Βαλκανικῶν πολέμων, 1912-13.,

……….Στὶς 4 Νοεμβρίου 1912,  ἰσχυρές τουρκικὲς δυνάμεις προσέβαλαν τὴν Σιάτιστα, ἀλλά τὰ Ἑλληνικά τμήματα ποὺ βρίσκονταν ἤδη ἐκεῖ, συνεπικουρούμενα ἀπό Κρῆτες ἐθελοντές, τοὺς ἀπέκρουσαν καὶ διέσωσαν τὴν πόλη στὴν ὁποία εἶχαν καταφύγει γιὰ ἀσφάλεια 30.000 γυναικόπαιδα τῆς περιοχῆς. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΙΣΣΑΜΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (4/11/1912)-ΔΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΝΙΚ.ΜΙΧΑΗΛ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ – Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

Ἀδριανούπολις· βουργάρικο πυροβολικὸ.
Ἀδριανούπολις· βουργάρικο πυροβολικὸ.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ – Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Γράφει ὁ ἱστορικός Βασίλειος Ἀναστασόπουλος

,

Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1912, οἱ βούργαροι προελαύνουν πρὸς τὴν Ἀδριανούπολι καὶ γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἡ Θρᾲκη στὴν μακραίωνη ἱστορία της, γίνεται «μῆλο τῆς Ἕριδος», ξένων κατακτητῶν. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ – Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 9-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912 [ Ἡ πρώτη νίκη τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἔπος 1912-1913]

 

ΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΠΛΗΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΖΩΝΩΝ ΜΑΣ

……….Στὰ Στενὰ τοῦ Σαρανταπόρου, στὶς 9-10 Ὀκτωβρίου τοῦ 1912, πραγματοποιήθηκε ἡ πρώτη σοβαρὴ πολεμικὴ ἐπιχείρηση μετὰ τὸ 1897, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ἑλληνικὸς Στρατός πέτυχε σημαντικὴ νίκη κατὰ τῶν τούρκων (τὴν πρώτη του κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἔπους 1912-1913),  νίκη ποὺ παρ’ ὅλα τὰ ἀρχικά λάθη λόγῳ κακῆς ἐκτιμήσεως τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου γιὰ τὴν κάλυψη τῶν αποστάσεων ποὺ δὲν ἐπέτρεψε τὴν ἔγκαιρη δράση τοῦ πυροβολικοῦ καὶ τῶν πλαγίων μεραρχιῶν, τόνωσε τὸ ἠθικό τῶν πολεμιστῶν μας καὶ ἄνοιξε τὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μακεδονίας μας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 9-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1912 [ Ἡ πρώτη νίκη τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἔπος 1912-1913]