Αρχείο κατηγορίας Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΑ ΛΑΜΙΑΚΑ ΤΟΥ 1918

,

,

ΤΑ ΛΑΜΙΑΚΑ ΤΟΥ 1918

γράφει ὁ Κώστας Δ. Γαλλῆς, ἱστορικὸς – ἐρευνητής

(…) Ἡ Λαμία, ἀπὸ χρόνια, ἦταν ἕδρα τοῦ 2ου Πεζικοῦ Συντάγματος τὸ ὁποῖο ὑπαγόταν στὸ Α΄ Σῶμα Στρατοῦ. Οἱ ἄνδρες τοῦ Συντάγματος προέρχονταν ἀπὸ τὶς γειτονικὲς περιοχὲς (Εὐρυτανία, Δωρίδα, Παρνασσίδα, Λοκρίδα κ.λ.π.).

Τὴν 19ην Ἰανουαρίου 1918, τὸ Σύνταγμα ἔκανε ἀπὸ τὸ πρωῒ μία ἄσκηση πορείας πρὸς τὴν κατεύθυνση τοῦ Δομοκοῦ. Μετὰ τὴν ἄσκηση αὐτὴ καὶ νωρὶς τὸ ἀπόγευμα, δόθηκε στοὺς στρατιῶτες ἄδεια ἐξόδου μέχρι τὶς 8 τὸ βράδυ. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΛΑΜΙΑΚΑ ΤΟΥ 1918

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΜΠΑΣ-ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 93 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΚΕΜΠΕΝ» (23/1/1918)

,

Φωτογραφία τού Χάμπα(αριστερά) μπροστά στον έλικα του Sopwith 1 ½ Strutter. Το σημείωμα στα γερμανικά που διακρίνεται στο κάτω μέρος τής φωτογραφίας δείχνει ότι οι γερμανοί θα πρέπει να βρήκαν την φωτογραφία πάνω στο πτώμα τού Χάμπα, όταν τον κατέρριψαν στις 23/1/1918

,

ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΜΠΑΣ-ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 93 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΚΕΜΠΕΝ» (23/1/1918)

Τοῦ Κωνσταντίνου Λαγοῦ. Περιοδικό Ἴκαρος, τεῦχος 7, Ἄνοιξη 2010.

(Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα)

Τὸ παρὸν ἄρθρο ἀφορᾶ τὴν δράση τοῦ Σπύρου Χάμπα, Ἀεροπόρου-Ἀνθυποπλοιάρχου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ναυτικοῦ Σώματος, ὁ ὁποῖος σκοτώθηκε σὲ ἀεροπορική ἐπιχείρηση τῆς «Κατάστασης Γκέμπεν» (20-31 Ἰανουαρίου 1918), κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  Ὁ Χάμπας ὑπῆρξε ὁ μοναδικὸς πεσῶν Ἕλληνας ἀεροπόρος τῆς «Κατάστασης Γκέμπεν», κάτι ποὺ κάνει ἀκόμη πιὸ σημαντικὴ τὴν δημοσιοποίηση τῶν νέων στοιχείων. Συνέχεια ανάγνωσης ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΜΠΑΣ-ΑΓΝΩΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 93 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΗΡΩΑ ΤΗΣ «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΚΕΜΠΕΝ» (23/1/1918)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ (1916-1918)

,

βούργαροι ἀπαγχονίζουν 3 ἕλληνες (δύο ἄνδρες καὶ μία γυναίκα) στὸ Δοξᾶτο Δράμας τὸ 1917. Ἡ φωτογραφία βρέθηκε σὲ παλαιοπωλεῖο στὴν βουργαρία, προερχόμενη ἀπό τὸ ἀρχεῖο κάποιου ἐκ τῶν παρισταμένων βούργαρων. Πηγὴ τὸ ἱστορικό καὶ λογοτεχνικό ἀρχεῖο Καβάλας.
Βουλγαρικὲς Ὡμότητες

,

Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ κου Χάρη Τσιρκινίδη: «Σύννεφα στὴ Μακεδονία – Τὸ Μακεδονικὸ μέσα ἀπό τὰ Γαλλικὰ ἀρχεία-» ἐκδ. Ἐρωδιός.

.

«Ποῦ βούλγαρος! Στὰ ἑξῆντα τέσσερα, οἱ βούλγαροι θέλανε νὰ βιάσουν τοὺς δικοὺς μας νὰ λένε τὸ “δέ” “de”, κι ἕνας δικὸς μας τοὺς εἶπε: "'μεῖς δὲν μποροῦμε νὰ χοντραίνουμε τὴ γλῶσσα μας". Συνέχεια ανάγνωσης ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΕΣ ΩΜΟΤΗΤΕΣ (1916-1918) 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ (1915 – 1916)

,

Ὁ γάλλος στρατηγὸς Σαράιγ, παρακολουθεῖ παρέλαση τῶν "συμμαχικῶν" στρατευμάτων στὴν Θεσσαλονίκη.
Ὁ Γάλλος στρατηγός Σαράιγ, παρακολουθεῖ παρέλαση τῶν “συμμαχικῶν” στρατευμάτων στὴν Θεσσαλονίκη.

,

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ (1915 – 1916)
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ ΝΑ ΒΡΕΘΗ Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΣ

 

Πηγή θέματος ἡ «Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους”, Κ.Παπαρρηγόπουλου, ἐκδ. National Geographic.

.

……….Στὶς ἀρχές τοῦ 1915 οἱ Δυνάμεις τῆς «andante» ἀποφάσισαν νὰ ἐπιτεθοῦν στὰ Στενά τῶν Δαρδανελίων, ὥστε νὰ διανοίξουν δίοδο ἀνεφοδιασμοῦ τῆς Ῥωσίας, ἡ ὁποία ἦταν σχεδόν ἀποκλεισμένη. Ζήτησαν λοιπὸν ἀπό τὴν Ἑλλάδα νὰ συμμετάσχῃ. Ἡ κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου, ἀποφάσισε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν οὐδετερότητα καὶ νὰ πάρῃ μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις στὸ πλευρό τῆς «andante». Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΑΝ ΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΩΝ (1915 – 1916)

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1916 ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

 

18-9-1916 Ο Συνταγματάρχης Χριστοδουλόπουλος και ο Στρατηγός Ζυμβρακάκης με 4000 άνδρες από την Μεραρχία Σερρών μεταφέρονται στην Θεσσαλονίκη για να δημιουργηθεί ο πυρήνας, καλούμενος αργότερα Βενιζελικός Στρατός.
18-9-1916 Ο Συνταγματάρχης Χριστοδουλόπουλος και ο Στρατηγός Ζυμβρακάκης με 4000 άνδρες από την Μεραρχία Σερρών μεταφέρονται στην Θεσσαλονίκη για να δημιουργηθεί ο πυρήνας, καλούμενος αργότερα Βενιζελικός Στρατός.

 

……….Ἔως τὶς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ 1916, ὁλοκληρώθηκε ἡ κατάληψη τῆς Καβάλας ἀπό τοὺς βούργαρους ἐνῶ οἱ περίφημες γερμανικὲς ἐγγυήσεις συνέχισαν νὰ καταστρατηγοῦνται μὲ τὸν πλέον ἀπροκάλυπτο τρόπο. Στὸ διάστημα τῆς βουργάρικης κατοχῆς, ἡ Καβάλα βίωσε τὴν γνωστὴ κτηνώδη συμπεριφορὰ τους, μὲ ἀποτέλεσμα μετὰ ἀπό συστηματικὴ ἐξόντωση καὶ μέχρι τὴν ἀποχώρησή τους, νὰ χαθοῦν οἱ ζωὲς 15.000 Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 1916 ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΧΑΣΜΟΣ

ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ (Ιστορική προσέγγιση των διαφόρων καθεστώτων)

,

ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
Γεωπολιτικὰ Συμφέροντα – Ἀπό τὴ Μυθολογία στὴν Ἱστορία – Καθεστὼς τῶν Στενῶν (1774-1918) – Ἡ Συνθήκη τῶν Σεβρῶν (1920) – Ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης γιὰ τὰ Στενὰ (1923) – Ἡ Συνθήκη τοῦ Μοντραὶ (1936) – Ἐπιμύθιο.

,

……….Στὶς 10 Αὐγούστου τοῦ 1914, τὰ γερμανικὰ καταδρομικὰ «Goeben» και «Breslau» (Γκαίμπεν και Μπρεσλάου), καταδιωκόμενα ἀπό τὸν βρετανικὸ στόλο στὴ Μεσόγειο, εἰσῆλθαν στὰ Στενὰ τῶν Δαρδανελλίων. Σὲ αἴτημα τῆς Βρετανίας πρὸς τὴν «οὐδέτερη» τότε τουρκία, νὰ συλλάβῃ τὰ γερμανικὰ πλοῖα ἤ νὰ τὰ ἀναγκάσῃ νὰ ἐξέλθουν πάλι στὴ Μεσόγειο, ἡ Πύλη ἀνακοίνωσε ὅτι εἶχαν ἀγοραστεῖ ἀπό τὴν ἴδια καὶ μαζὶ μὲ τὰ πληρώματά τους, ἀποτελοῦσαν μονάδες τοῦ στόλου της. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ (Ιστορική προσέγγιση των διαφόρων καθεστώτων)

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

, ,

1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας
1877, τοῦρκοι βασιβουζοῦκοι, ἄτακτοι στρατιῶτες τῆς ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας

 

ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914
ΟΙ ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΣ ΦΩΚΑΙΑΣ (1914)

, ,

Ἀπόσπασμα ἀπό : ‘’Η κατάρα τῆς Ἀσίας’’ ὑπό GEORGE HORTON.

……….(…) Ἡ πλήρης καὶ τεκμηριωμένη ἔκθεση τοῦ θηριώδους διωγμοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ τῆς περιοχῆς Σμύρνης ποὺ ἔγινε στὰ 1914, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ γίνῃ·  θὰ εἶναι ὅμως ἀρκετό σὰν παράδειγμα, νὰ δώσωμε μόνο μερικὰ ἀποσπάσματα ἀπό μιὰ ἔκθεση τοῦ αὐτόπτου Γάλλου Manciet, ποὺ ἀφορὰ τὶς σφαγὲς καὶ λεηλασίες ποὺ ἔγιναν στὴ Φώκαια, μιὰ πόλη μὲ ὀκτώ χιλιάδες Ἕλληνες Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ 1911-1914

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «Η ΣΙΔΗΡΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ»

.

μικρασιατικο+μετωπο[1]
Μικρασιατικὸ μέτωπο.Στρατιῶτες καὶ ἀξιωματικοὶ. Φωτογραφία 1922 κοντὰ στὸ Ἀφιὸν Καραχισάρ

.

.Ἡ «Σιδηρᾶ Μεραρχία»

 Ἰωάννης Σ. Παπαφλωράτος

Δρ. Νεώτερης καὶ Σύγχρονης Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 .

Ἡ I Μεραρχία Πεζικοῦ συγκροτήθηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὴ Λάρισα στὶς 19 Μαρτίου 1897, μερικὲς ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τοῦ Ἑλληνο-τουρκικοῦ πολέμου. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακρᾶς Ἱστορίας της ὑπῆρξε μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀξιόμαχες μονάδες τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Ἀκολούθως θὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν παρουσίαση τῶν σημαντικοτέρων στιγμῶν τῆς ἔνδοξης πορείας της. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ I ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ «Η ΣΙΔΗΡΑ ΜΕΡΑΡΧΙΑ»