Αρχείο κατηγορίας ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ – (Α΄ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ, ΝΙΚΗ, ΝΕΜΕΣΙΣ) (Β΄ ΠΑΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Νυγμοὶ Εὐθυντήριοι

Α΄ –  Αδράστεια, Νίκη, Νέμεσις
Β΄ –  Παν Μαραθώνιος

,,

……….Στην παρούσα εργασία του, ο κύριος Τσακνάκης αναλύει δύο επιγράμματα τού Θεαίτητου τού Σχολαστικού, τα οποία αφορούν την Μάχη τού Μαραθώνα, «μία από τις πλέον σημαντικές και ένδοξες νίκες των Ελλήνων εναντίον τού εξ ανατολών βαρβαρισμού».

***
Μπορείτε να την διαβάσετε στο : https://www.academia.edu/

Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΟ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΙΛΗΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

.

Η θηλυκοποίηση των Λυδών ¹ από τον Κύρο ούτως ώστε να μην απειλήσουν ξανά την περσική αυτοκρατορία.

.

……….Μετὰ τὴν ἥττα τοῦ Ἀστυάγη καὶ τῶν Μήδων ἀπὸ τὸν Κῦρο, οἱ Μῆδοι ὑπέκυψαν στοὺς Πέρσες. Ἀκολούθησε ἡ ὑποταγή τοῦ Κροίσου καὶ τῆς Λυδικῆς, κι’ ἔτσι ὁ Κῦρος (600-530 π.Χ.) κυριάρχησε στὴν Ἀσία.   Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΗΛΥΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΥΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΟ ΟΥΤΩΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΙΛΗΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

.,

 Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ', ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών. [Αἰσχύλου Πέρσαι]

Ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ’, ἐλευθεροῦτε δὲ παῖδας, γυναῖκας, θεῶν τέ πατρῴων ἕδη, θήκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών (Αἰσχύλου Πέρσαι).

Σιμωνίδης ὁ Κεῖος: Νίκη Σαλαμῖνος (ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα)

«…ἥς οὔθ Ἕλλησιν οὔτε βαρβάροις ἐνάλιον ἔργον εἴργασται λαμπρότερον, άνδρεία μὲν καὶ προθυμία κοινῇ τῶν ναυμαχησάντων, γνώμῃ δὲ καὶ δεινότητι τοῦ Θεμιστοκλέους…»

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗ  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

,

Ὦ ΞΕΙΝ,

ὦ ξεῖν’ ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.

……….(…) Ὅταν ὁ περσικὸς στρατὸς πλησίασε στὸ πέρασμα τῶν Θερμοπυλῶν, οἱ Ἕλληνες ἀμφιβάλλοντας ξαφνικὰ γιὰ τὸ ἄν εἶχαν τὴν δύναμη νὰ ἀντισταθοῦν, ἔκαναν συμβούλιο συζητῶντας τὴν προοπτικὴ τῆς ὑποχώρησης. Οἱ Πελοποννήσιοι ὑποστήριξαν τὴν ἄποψη ὅτι ὁ στρατὸς ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθῇ καὶ νὰ ὁργανώσῃ τὴν ἀντίστασή του στὸν Ἰσθμό. Συνέχεια ανάγνωσης ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

.

ΝΙΚΗ 3.

Τὸ ἀγωνιστικόν πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων.

,

Κωνσταντίνου Ι.Βούρβερη

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

Ὁ θέλων νὰ ἑννοήσῃ καὶ ἑρμηνεύσῃ ἕνα λαὸν, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίσῃ τὰ συγκεκριμένα γεγονότα τῆς ἱστορικῆς ζωῆς του. Μία οἱαδήποτε ἱστορία, παρέχει πρόχειρον τὴν γνῶσιν τῶν γεγονότων τούτων. Ἀλλά διὰ τὴν βαθυτέραν γνωριμίαν καὶ τὴν στενωτέρα οἰκείωσιν χρειάζεται παράλληλα πρὸς τὴν ἱστορικήν γνῶσιν, ἡ σκέψις τοῦ φιλοσόφου καὶ ἡ ἑνόρασις τοῦ ποιητοῦ. Ἐπί πλέον ἀπαιτεῖται καὶ ἀγάπη πολλὴ, ἀγάπη ἀπέραντος πρὸς τὸν λαὸν, ποὺ θέλει κανεὶς νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ ἴδη εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν του.

Ὅστις θέλει νὰ ἑννοήσῃ καλὰ τὴν Ἑλλάδα, πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ τὴν ἀγαπήσῃ! Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 

Δημιουργία τού ζωγράφου Γιάννη Νίκου με τίτλο «ΕΛΓΙΝΕΙΟΝ»

.

Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

.

Κείμενο: Εὐγένιος Ἀρ. Γιαρένης, Στρατιωτικὸς Δικαστὴς, Ὑπ.Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου

……….Θὰ ἦταν ἐξαιρετικά χρήσιμη γιὰ τὸν σύγχρονο Ἕλληνα ἡ ἐξέταση τῆς πολεμικῆς ἰδεολογίας τῶν Ἑλλήνων τῆς κλασικῆς, ἰδίως, περιόδου, ὅπως ἡ ἰδεολογία αὐτή ἀποτυπώθηκε στὰ ἔργα τῆς κλασικῆς ἑλληνικῆς τέχνης καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος γενικότερα. Ὥς ἰδεολογία, ὁρίζουμε βέβαια, ἕνα σύστημα ἰδεῶν γύρω ἀπό τὸν πόλεμο, τὸ ὁποῖο ἀποτέλεσε προϊὸν τῆς ἀρχαιοελληνικῆς κοινωνίας στὴν ὁλότητά της.

……….[…] Στὸ ἄρθρο ποὺ ἀκολουθεῖ, θὰ ἐξεταστοῦν μερικὲς εἰδικότερες πτυχὲς τοῦ συγκεκριμένου ζητήματος, ἐνῶ, εὐλόγως, ἡ σχετικὴ ἐνασχόλησή μας μὲ τὸ ζήτημα τῆς περὶ πολέμου ἀρχαιοελληνικῆς ἰδεολογίας, δὲν θὰ μποροῦσε παρὰ νὰ ξεκινήσῃ ἀπό τὸ ἔργο τοῦ «πατέρα τῆς Ἱστορίας», κατὰ τὸν Κικέρωνα, δηλαδὴ τοῦ Ἡροδότου ἀπό τὴν Ἀλικαρνασσό (484-425 π.Χ.).

Ἀξίες καὶ ἱεράρχησή τους στὶς " Ἱστορίες" τοῦ Ἡροδότου.

……….Ὁ Ἡρόδοτος, ὡς ἱστορικός, ἐπικέντρωσε τὴν ἐργασία του στὴν ἀναζήτηση τῶν αἰτιῶν τοῦ πολέμου, ὅπως μᾶς δηλώνει στὴν ἐναρκτήρια πρόταση τῶν Ἱστοριῶν του, περιγράφοντας παράλληλα τὰ ἀποτελέσματά του πάνω στὸν ἄνθρωπο, ἰδίως τὸν χαρακτῆρα καὶ τὶς ἠθικές ἀρχές του.

……….[…] Ζωτικῆς σημασίας ρόλο, γιὰ τὸν τρόπο ποὺ σκέπτεται καὶ συγγράφει ὁ Ἡρόδοτος πρᾶγμα ποὺ δικαιολογεῖ ἄλλωστε καὶ τὰ θέματα τῶν συγγραφικῶν ἐπιλογῶν του, ἔχει ἡ συνειδητοποίηση τῆς ἐφήμερης φύσης τῆς εὐδαιμονίας στοὺς ἀνθρώπους, λέξη ἡ ὁποία σημαίνει βέβαια ταυτοχρόνως εὐτυχία καὶ εὐημερία. […] Στὸ Ἕβδομο Βιβλίο, τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Ξέρξης εἶναι ἕτοιμος νὰ ἐξαπολύσῃ τὰ στρατεύματά του ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος, ὁ θεῖος του Ἀρτάβανος, ἐπαναλαμβάνει τὶς ἴδιες πάνω κάτω σκέψεις, προσπαθῶντας νὰ τὸν ἀποτρέψῃ.


  • Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε στο : www.e-istoria.com
  • Πηγή εικόνας ο ιστοχώρος τού ζωγράφου Γιάννη Νίκου: https://iannisnikou.gr

ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ – ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΙΣΜΩΝ

.

Ἐρυθρόμορφος ἐλικωτός κρατήρας 410-400 π.Χ. Ἀπεικονίζεται χορὸς πρὸς τιμὴ τοῦ Ἀπόλλωνος Καρνείου. Ἐθνικόν Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Τάραντος.
Ἐρυθρόμορφος ἐλικωτός κρατήρας 410-400 π.Χ. Ἀπεικονίζεται χορὸς πρὸς τιμὴ τοῦ Ἀπόλλωνος Καρνείου. Ἐθνικόν Ἀρχαιολογικόν Μουσεῖον Τάραντος.

.

Ἀπόστολου Β. Δασκαλάκη

Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν

Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου

,

……….Ἕν ἐκ τῶν πλέον ἐνδιαφερόντων, ἀλλὰ καὶ λίαν ἀμφισβητουμένων ζητημάτων τῶν σχετιζομένων πρὸς τὴν μάχην τῶν Θερμοπυλῶν, εἶναι καὶ ὁ χρονολογικὸς αὐτῆς καθορισμός. Ἄλλωστε ὁ καθορισμὸς οὗτος λύει καὶ τὸ παρεμφερὲς ζήτημα τῆς χρονολογίας τῆς ναυμαχίας τοῦ Ἀρτεμισίου, ἡ ὁποία συνέπεσε χρονικῶς.

Συνέχεια ανάγνωσης ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ – ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΙΣΜΩΝ