Αρχείο κατηγορίας ΠΟΙΗΣΗ

«ΤΟ ΝΕΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΔΟΥ» ΠΑΠΑΤΖΩΝΗΣ ΤΑΚΗΣ

,

.

Τὸ νεῖκος τοῦ ῎Αδου

.

Παπατζώνης Τάκης (+26/7/1976)

.

… Στρώνεται πάλι τῆς χαρᾶς τὸ τραπέζι –

στρώνεται μὲ λινά !.. Ἡ πνευματικότητα

τὸ κάνει ὅλο ν’ ἀστράφτῃ, νὰ λαμποκοπᾷ !..

Νύφη εἶναι ἡ λαμπροφορεμένη ὅλο λουλούδια ;..

Σπιθίζουνε τὰ κρύσταλλα ! Σὰν νὰ τρυπᾷ

τὸ φῶς, ποὺ μελιχρά κεριά τοὺς στέλνουν !.. Συνέχεια ανάγνωσης «ΤΟ ΝΕΙΚΟΣ ΤΟΥ ΑΔΟΥ» ΠΑΠΑΤΖΩΝΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ»

.

 

Εἰς τὸν Ἱερὸν Λόχον

 

Ἀνδρέας Κάλβος

 

Ἄς μή βρέξῃ ποτέ

τὸ σύννεφον, και ὁ ἄνεμος

σκληρός ἄς μή σκορπίσῃ

τὸ χῶμα τὸ μακάριον

ποὺ σᾶς σκεπάζει !

*** Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ «ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΛΟΧΟΝ»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ «ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΠΕΛΑΓΟΣ…»

,

,

Καθὼς σὲ πέλαγος…

 

Ἄγγελος Σικελιανός

 

… Καθὼς  σὲ πέλαγος ἀσάλευτο

πετῶντας δυὸ χαλίκια

ἁπλώνοντας τοῦ ἑνός ὁ κύκλος

μπαίνει μὲς στὸν ἄλλο

δίχως νὰ σπάσῃ ὁ γῦρος τους,

ἐμπῆκες στὴν ψυχή μου Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ «ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΠΕΛΑΓΟΣ…»

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ «ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

.

.

Οἱ πόνοι τῆς Παναγιᾶς

.

Κώστας Βάρναλης

.

Ποῦ νὰ σὲ κρύψω, γιόκα μου, νὰ μή σὲ φτάνουν οἱ κακοί;..

Σὲ ποιό νησί τοῦ Ὠκεανοῦ, σὲ ποιά κορφήν ἐρημική;..

Δέ θὰ σὲ μάθω νὰ μιλᾶς καὶ τ’ἄδικο φωνάξῃς.

Ξέρω πὼς θάχῃς τὴν καρδιὰ τόσο καλή, τόσο γλυκή,

ποὺ μὲ τὰ βρόχια τῆς ὀργῆς ταχιά θενα σπαράξῃς. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ «ΟΙ ΠΟΝΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ»

ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ – «ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»

,

Δημιουργία τής Ελένης Μπούκουρα-Αλταμούρα.

,

Ἀπὸ τὸ Ταξίδι

 

Κρίτων Ἀθανασούλης (+24/10/1979)

,

Ὅλοι ρωτιόμαστε γιατί ἀφήσαμε

τὸ ἥσυχο σπίτι,

τὸν ἄρρωστο ἀδερφό,

τὴν πονεμένη μητέρα ;

*** Συνέχεια ανάγνωσης ΚΡΙΤΩΝ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ – «ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ»

ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ…»

,

,

Ἀκόμα δὲν μπόρεσα…

 

Γιῶργος Σαραντάρης

 

……….Ἀκόμα δὲν μπόρεσα νὰ χύσῳ ἕνα δάκρυ / πάνω στὴν καταστροφή, / δέν κοίταξα ἀκόμα καλά τοὺς πεθαμένους, / δέν πρόφτασα νὰ δῶ πὼς λείπουνε / ἀπό τὴ συντροφιά μου, / Συνέχεια ανάγνωσης ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ «ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ…»

ΤΟΥΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ ΕΠΟΥΛΗΣΑΝ…

,

,

Τοὺς παργινοὺς ἐπούλησαν…

.

Τοὺς παργινοὺς ἐπούλησαν σὰ γίδια, σὰ γελάδια !… [ ]

Τραβοῦν γυναῖκες τὰ μαλλιά, δέρνουνε τ’ ἄσπρα στήθια,

μοιριολογοῦν οἱ γέροντες μὲ μαῦρα μοιρολόγια,

παπᾶδες μὲ τὰ δάκρυα γδύνουν τὲς ἐκκλησιές τους !.. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟΥΣ ΠΑΡΓΙΝΟΥΣ ΕΠΟΥΛΗΣΑΝ…

«Ο ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΟΥ (1856-1891)

.

.

«Ὁ ἀντιπολιτευόμενος»-Δημητρίου Κόκκου (1856-1891)

.

Ἐν μέσῳ τῆς ἐκλογικῆς αὐτῆς ἀνεμοζάλης

ἐνόμισα καθῆκον μου κ’ ἐγώ νὰ εἰσπηδήσω

καὶ μετ’ ἀγῶνος φοβεροῦ καὶ πυρετώδους πάλης

νεκρὸς ἤ μόνον νικητής, παιδιά, νὰ ἐπιζήσω ! Συνέχεια ανάγνωσης «Ο ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΣ» ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΚΚΟΥ (1856-1891)