Αρχείο κατηγορίας ΒΙΘΥΝΙΑ-ΜΥΣΙΑ (ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ)

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

.

ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ


……….Η «μητέρα των πόλεων τής Βιθυνίας» δημιουργήθηκε από τον Θράκα ηγεμόνα Ζιποίτη που έδωσε το όνομα τού υιού του Νικομήδη στην νέα πόλη. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ