Αρχείο κατηγορίας ΝΥΓΜΟΙ ΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ

ΘΕΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ – (Α΄ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ, ΝΙΚΗ, ΝΕΜΕΣΙΣ) (Β΄ ΠΑΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ)

,

,

Αθανάσιος Α. Τσακνάκης

Θεολόγος – Φιλόλογος

.

Νυγμοὶ Εὐθυντήριοι

Α΄ –  Αδράστεια, Νίκη, Νέμεσις
Β΄ –  Παν Μαραθώνιος

,,

……….Στην παρούσα εργασία του, ο κύριος Τσακνάκης αναλύει δύο επιγράμματα τού Θεαίτητου τού Σχολαστικού, τα οποία αφορούν την Μάχη τού Μαραθώνα, «μία από τις πλέον σημαντικές και ένδοξες νίκες των Ελλήνων εναντίον τού εξ ανατολών βαρβαρισμού».

***
Μπορείτε να την διαβάσετε στο : https://www.academia.edu/