Αρχείο κατηγορίας ΠΟΝΤΟΣ

Ο ΠΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1878-1908

.

Δημιουργία τής Λίας Ελευθεριάδου.

.

Ο Πόντος κατά την περίοδο 1878-1908

.

Μεταξύ ελπίδας και καταστροφής: ο Πόντος κατά την τελευταία τραγική περίοδο (1908-1922)

.

γράφει ο Ευριπίδης Γεωργανόπουλος

Διδάκτωρ Ιστορίας τού Α.Π.Θ.

.

……….Η κυρίαρχη θέση των Ελλήνων στην οικονομία τού Πόντου και η πνευματική τους ανάπτυξη στα τέλη τού 19ου αιώνα. Τα ανθελληνικά οικονομικά μέτρα των Νεοτούρκων και η κατάργηση των εκκλησιαστικών και των εκπαιδευτικών προνομίων. Η υποχρεωτική στράτευση των Ελλήνων στον οθωμανικό στρατό. Η οργανωμένη και μαζική εκτόπιση τού ελληνικού στοιχείου. Η αισιοδοξία γιά εθνική αποκατάσταση μετά το τέλος τού Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, η οποία δεν ευοδώθηκε. Το σχέδιο τής μαζικής εξόντωσης των Ποντίων και ο διωγμός τους από τις πατρογονικές τους εστίες. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1878-1908