Αρχείο κατηγορίας ΠΟΝΤΟΣ-ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΊΜΕΡΑ

 

.

Ἴμερα

.

…..Ἡ Ἴμερα, ἦταν χτισμένη σ’ ἕνα μαγικὸ καὶ εἰδυλλιακὸ τοπίο, μὲ 2.000 μ. περίπου ὑψόμετρο. Τὰ βουνὰ της, γειτονεύουν μὲ τὴν ὀροσειρὰ Θήχη, ἀπ’ ὅπου οἱ Μύριοι τοῦ Ξενοφώντος, ἀντικρίζοντας τὴν θάλασσα τῆς Τραπεζοῦντος, φώναξαν, θάλαττα, θάλαττα. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΊΜΕΡΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΔΑΣΣΑ

,

Τὸ γεφύρι τῆς Ἄδρασσας, ἔργο τοῦ 1901 ἀπὸ τὸν Σανταῖο ἀρχιμάστορα, Νικόλαο Δεμερτζόγλου.

 

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΔΑΣΣΑ 

Ἄρδασσα

Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΡΔΑΣΣΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΦΙΣ

.

Όφις.

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΦΙΣ

Όφις

.

Περιοχή περί τον Όφι ποταμό, ανατολικά της Τραπεζούντας. Κύριο χαρακτηριστικό του πληθυσμού της ήταν ο ομαδικός εξισλαμισμός του κατά το 17ο αιώνα, καθώς και η καθαρότητα (και αρχαιοπρέπεια) του γλωσσικού ιδιώματος που μιλούσαν οι Οφλήδες.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΟΦΙΣ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΗ ἤ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ

.

Ηράκλεια Πόντου.

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΗ ἤ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ

Ἡράκλεια ἡ Ποντικὴ ἤ Ποντοηράκλεια

,

Ἡ ἴδρυσή της ἔγινε τὸν 6ο αι. καὶ κατὰ τὸν Στράβων ἦταν ἀποικία Μιλησίων, ἐνῶ ὁ Ξενοφῶν λέγει Μεγαρέων. Εἶχε ἀσφαλές λιμάνι καὶ πολὺ εὔφορη γῆ.  Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ Η ΠΟΝΤΙΚΗ ἤ ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΦΑΤΣΑ ἤ ΒΑΔΙΣΑΝΗ

.

Φάτσα

Φάτσα ἤ Βαδίσανη

 

Παραλιακή πόλις μεταξύ Οινόης και Κοτυώρων.

Είχε πληθυσμό 2.000 – 2.500 κατοίκων (Έλληνες και Τούρκοι από 1.000 περίπου και 350 Αρμένιοι). Μεταξύ των Ελλήνων υπήρχαν αρκετοί τού ευαγγελικού δόγματος, οι οποίοι υπάγονταν στην εκκλησιαστική αρχή της Μερζιφούντας. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΦΑΤΣΑ ἤ ΒΑΔΙΣΑΝΗ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΝΤΕΝ

.

Ακ Νταγ Μαντέν.

ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΝΤΕΝ

Διοικητικά υπαγόταν στην Άγκυρα, ενώ εκκλησιαστικά στην μητρόπολη Χαλδίας· το όνομά της σημαίνει, το μεταλλείο τού Ακ νταν (Λευκού όρους) και βρισκόταν στο μέσον πεδιάδας, βόρεια τού συγκεκριμένου βουνού.

Είχε 8.000 κατοίκους από τους οποίους 5.000 Έλληνες. Προέρχονταν από την Αργυρούπολη και η γλώσσα που λαλούσαν ήταν το ιδίωμα τής Χαλδίας με λίγες παραλλαγές. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΚ ΝΤΑΓ ΜΑΝΤΕΝ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΡΙΖΟΥΝΤΑ

.

Ριζούντα.

Ριζούντα

.

 Η περιφέρεια μεταξύ Κερασούντας και Ριζαίου, περί το 1500, ήταν η πλέον πυκνοκατοικημένη τής Μ.Ασίας με πληθυσμό που κυμαινόταν μεταξύ 215.000-270.000 κατοίκων και αυξημένο το ποσοστό των Ελλήνων και των Αρμενίων (91-94% οι χριστιανοί και 6-9% οι μουσουλμάνοι). Η πλειοψηφία βέβαια ανήκε στους Έλληνες (84-89%). Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΡΙΖΟΥΝΤΑ

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΜΑΣΕΙΑ

.

Άμαστρις.

Αμάσεια

.

Πόλη τού δυτικού Πόντου κάπου 130 χιλιόμετρα στα νότια τής Αμισού (Σαμψούντας). Περιβάλλεται από απόκρημνα όρη και διασχίζεται από τον ποταμό Ίρη. Στις πλαγιές τού βουνού που ορθώνεται στα βόρεια τής πόλης, σώζονται, μέχρι και σήμερα, οι λαξευτοί τάφοι των βασιλιάδων, που προκαλούν το ενδιαφέρον και την περιέργεια των επισκεπτών. Η πόλη επικοινωνούσε με δύο γέφυρες, οι οποίες έγιναν αργότερα πέντε, αρκετά μοντέρνας κατασκευής. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ – ΑΜΑΣΕΙΑ