Αρχείο κατηγορίας ΧΙΟΣ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

.,

Εὐγένιος Ντελακρουᾶ «Σκηνὴ ἀπὸ τὴν σφαγὴ τῆς Χίου» Ἀντίγραφό του ποὺ φιλοτέχνησε ὁ Ἕλλην ζωγράφος, Εὐάγγελος Ἰωαννίδης, ἐκτίθεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Χίου.Eugène Delacroix peint “Scène des massacres de Scio”,

,

Ἡ περιπέτεια  ἀντιγράφου τοῦ πίνακα, ποὺ δημιούργησε ὁ Εὐάγγελος Ἰωαννίδης  καὶ  ἐκτίθεται στὸ Βυζαντινὸ Μουσεῖο Χίου

 

……….22 Ἀπριλίου 1822 : «Ἀπαγχονισμὸς 70 χωρικῶν Χίων ἐκ τῶν καταρτίων τῶν πλοίων ἔξω τῆς Χίου ὑπὸ τοῦ Ναυάρχου Καρᾶ -Ἀλῆ πασᾶ».

……….Τὸ μαῦρο πέπλο τῆς ἀπελπισίας ἔχει ἀπλωθεῖ πάνω ἀπὸ τὴν τραγικὴ Χίο. Ἐπὶ πέντε μῆνες, ἀπὸ τὸν Ἀπρίλιο ἔως καὶ τὸν Αὔγουστο, οἱ σφαγές, (ἀπὸ νήπια ἔως καὶ γέροντες), οἱ βιασμοί, ἡ πώληση σκλάβων, ἡ λεηλασία τῶν περιουσιῶν, τὰ βασανιστήρια τῶν φυλακισμένων, εἶναι καθημερινὰ γιὰ τοὺς Χίους. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ