Αρχείο ετικέτας ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΩΦΟΡΔ ΠΡΑΙΣ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Ο σαλπιγκτής του 5 42 Συντάγματος Ευζώνων στη Μικρά Ασία. Φέρει αραβίδα μάνλιχερ.
Σαλπιγκτὴς τοῦ 5/42 Συντάγματος Εὐζώνων στὴν Μικρᾶ Ἀσία.

,

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

…………Ὁ πόλεμος τῶν «Συμμάχων» θὰ διακρίνεται πάντοτε διὰ τοῦ μεγάλου ρόλου, τὸν ὁποῖον ἔπαιξεν ἡ λόγχη εἰς τὰς διαφόρους μάχας. Εἶνε γνωστότατον ὄτι καὶ κατὰ τοὺς δύο πολέμους, οἱ Βούλγαροι ἐξεδήλωσαν τὴν ἐθνικήν των κλίσιν πρὸς τὴν ψυχρὰν λεπίδα ὡς ὄργανον ὄχι μόνον ἐπιθέσεως, ἀλλά καὶ ἀμύνης. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΓΧΗΣ – Β΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ