Αρχείο ετικέτας ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΑΚΟΙΜΗΤΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

.

Βυζαντινὸς Στρατὸς
Βυζαντινὸς Στρατὸς

,

Υποδειγματική διάρθρωσις και τάξις

Όποιος μελετήσει την οργάνωση και διάρθρωση, τάξη και πειθαρχία τού στρατού τού Βυζαντίου, δεν αργεί να πεισθεί πως ο στρατός αυτός υπήρξε ένα θαυμάσιο πολεμικό όργανο, που εστήριξε επί τόσους αιώνες την ισχύ τής αυτοκρατορίας. Πλούσια είναι η σχετική βιβλιογραφία, την οποία μας κατέλιπαν οι Βυζαντινοί συγγραφείς και χρονογράφοι, ανάμεσα στους οποίους όχι ολίγοι στρατηγοί και εστεμμένοι. Ο αρχιπλοίαρχος κ. Μαρ. Σίμψας αναπτύσσει διεξοδικώτατα το θέμα αυτό με βάση όλες τις υπάρχουσες ιστορικές πηγές. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ – ΑΚΟΙΜΗΤΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ