Αρχείο ετικέτας ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Α΄ ΚΟΜΝΗΝΟΣ – Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – Η ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

,

.

Ο Βασιλεύς των χωρικών

……….Ο Ανδρόνικος Α΄Κομνηνός ήταν εγγονός  τού Αυτοκράτορα Αλεξίου Α΄ Κομνηνού, γιός τού σεβαστοκράτορα Ισαακίου Κομνηνού και τής κόρης τού Γεωργιανού βασιλέα Δαυίδ ΙΕ΄ και έμεινε στον θρόνο από το 1183 μέχρι το 1185. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ Α΄ ΚΟΜΝΗΝΟΣ – Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΜΝΗΝΩΝ – Η ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΤΩΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

.

,

Μακεδονικὴ Δυναστεία β΄μέρος (959-1081)

,

……….Ὁ Κωνσταντῖνος Ζ΄ Πορφυρογέννητος ἀπεβίωσε τὸ 959, ἀφήνοντας διάδοχο τὸν γιὸ του Ῥωμανὸ Β΄, ὁ οποῖος βασίλευσε ἐπὶ τέσσερα ἔτη. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βασιλείας τοῦ Ῥωμανοῦ Β΄, ἀπελευθερώθηκε ἡ Κρήτη ἀπὸ τὸν στρατηγὸ Νικηφόρο Φωκᾶ, ὁ ὁποῖος κατενίκησε ἐπανειλημμένως τοὺς Ἄραβες. Ὅταν δὲ τὸ 963 ὁ Ῥωμανὸς Β΄ ἀπεβίωσε ἀφήνοντας ὡς διαδόχους τοῦ θρόνου τοὺς ἀνήλικους γιοὺς του Βασίλειο καὶ Κωνσταντῖνο, ὁ Νικηφόρος Φωκᾶς, ἔχοντας ἐπιστρέψει θριαμβευτὴς ἀπὸ τὶς ἐκστρατεῖες του, στέφθηκε ἀντὶ τῶν ἀνηλίκων Αὐτοκράτωρ, καὶ νυμφεύθηκε τὴν χήρα καὶ βασιλομήτορα Θεοφανῶ. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ Β΄ΜΕΡΟΣ (959-1081)

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

,

.

.Τού Δημήτρη Τσιρόγλου

,
.
……….Όσο  κι  αν  φαίνεται  παράξενο  ο  Λευκός  Πύργος  συνδέεται  ιστορικά  με  την  επανάσταση  τού 1821, αφού  υπήρξε  τόπος  μαρτυρίου  γιά  πλήθος  επαναστατημένων  Ελλήνων. Στους  χώρους  του  σφαγιάστηκαν  ανελέητα  πολλοί  εξέχοντες  κάτοικοι  τής  Μακεδονίας, αλλά  και  απλοί  άνθρωποι  που  δεν  συμμετείχαν  ενεργά  στον  αγώνα. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΠΟΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

,

,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

.

……….Ὁ Βασίλειος ὁ Μακεδὼν βασίλευσε ἀπὸ τὸ 867 ἔως τὸ 886, γενόμενος ὁ ἀρχηγέτης τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, ἡ ὁποία διατηρήθηκε στὴν ἐξουσία ἔως τὸ 1081. Κατὰ τὴν βασιλεία του, Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ- Α΄ΜΕΡΟΣ (867-959)

ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

Εικονογράφηση του τραγουδιού "Ακρίτας "όνταν έλαμνεν". Πίνακας του Δ. Σκουρτέλη.
Εικονογράφηση του τραγουδιού “Ακρίτας “όνταν έλαμνεν”. Πίνακας του Δ. Σκουρτέλη.

……….Όπως ήδη αναφέρθηκε, το θεωρητικό αποτέλεσμα τού συστήματος τής διαιρετής κληρονομιάς είναι ο κατακερματισμός τής ιδιοκτησίας, το υψηλό ποσοστό πυρηνικών οικογενειών, το υψηλό ποσοστό γάμων και το χαμηλό μεταναστευτικό ρεύμα. Μπορούμε πράγματι να ελέγξουμε μερικές από αυτές τις θεωρητικές προσδοκίες στον πληθυσμό που εξετάζουμε. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΓΑΙΟΚΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

,

.

Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

.

Αποδιοπομπαίο το αρχαίο ελληνικό δράμα

……….Η αντίδρασις τής Εκκλησίας στην παρουσίαση έργων από το αρχαίο ελληνικό δραματολόγιο, γιατί εξυμνούντο έτσι οι ειδωλολατρικοί θεοί, συνέτεινε ώστε να δημιουργηθή, σιγά σιγά, ένα νέο είδος θεάτρου: το θρησκευτικό. Οι ρίζες του βρίσκονται στον 4ο αιώνα. Η κατοπινή εξέλιξις έχει ενδιαφέρουσες πτυχές. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑ΄ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

,

,

……….Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, τελευταίος ηρωικός υπερασπιστής τού Βυζαντίου, δεν απέκτησε κανένα παιδί αν και νυμφεύθηκε δύο φορές. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΑ΄ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ

.

.

4. ΣΤΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΖΥΓΙΑ

……….Γιά την μέτρηση τού βάρους μικρών αντικειμένων οι Βυζαντινοί χρησιμοποιούσαν το «ζύγιν» (ζυγαριά). Το όργανο αποτελούνταν από μία στενόμακρη μεταλλική ή σπανιότερα ξύλινη ράβδο. Στα δύο άκρα τής ράβδου βρίσκονταν, κρεμασμένοι από τρεις αλυσίδες, ανά ένας, συνήθως, μεταλλικός δίσκος (πλάστιγξ). Στο κέντρο τής ράβδου, εκεί όπου το όργανο ισοζύγιζε, υπήρχε ένας χαλκάς ή ένα άγγιστρο, απ’ όπου ο έμπορος μπορούσε να το κρατά ή να το κρεμά προκειμένου να το χρησιμοποιήσει. Στον αριστερό δίσκο έμπαιναν τα σταθμά και στον δεξιό το εμπόρευμα που επρόκειτο να ζυγιστεί. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΑ