Αρχείο ετικέτας ΘΡΑΚΗ-ΠΟΜΑΚΟΙ

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ

.

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

.

……….[ ] «Οἱ ἀρχαῖοι Θρᾷκες ἦσαν μέγιστον ἔθνος».

……….Τὸ ἔθνος τῶν Θρᾳκῶν, λέγει ὁ Ἠρόδοτος, εἶνε μετὰ τοὺς Ἰνδούς τὸ μέγιστον πάντων τῶν ἐθνῶν. Ἐάν δὲ ἐκυβερνᾶτο ἀπό ἕνα μόνον ἡγεμόνα ἤ ἐάν ἦτο σύμφωνον, θὰ ἦτο ἀκατανίκητον καὶ τὸ ἰσχυρότερον ἀπό ὅλα τὰ ἔθνη. Ἀλλ’ ἡ ἑνότης αὕτη εἶνε ἀκατόρθωτος καὶ εἶνε ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ ποτέ. Διὰ τοῦτο οι Θρᾷκες εἶνε ἀδύνατοι καὶ ἀνίσχυροι. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1875-1978) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

,

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας ἤ Ῥουμελίας, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896
Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας ἤ Ῥουμελίας, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896

,

Η Θράκη κατά την Ανατολική κρίση  (1875-1978) και το καθεστώς τής Ανατολικής Ρωμυλίας μέχρι τον οριστικό ξεριζωμό τού Ελληνισμού το 1914

,

……….Κατὰ τὸν ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1877, ἡ κατάληψη ἀπό τοὺς Ῥώσους ἀρχικά τῆς βορείου Θρᾳκης καὶ ἀργότερα τῆς Ἀδριανούπολης, ἀναπτέρωσε τὶς ἐλπίδες καὶ τὸ ἠθικό τῶν βούργαρων καὶ ἀμέσως ἡ φιλοβουλγαρικὴ πολιτικὴ φάνηκε μὲ τὴν ἐγκατάσταση βουλγαρικῶν μηχανισμῶν σὲ κάθε ἀστικό κέντρο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1875-1978) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

,

Ῥωμᾶ ἤ Ῥῤωμᾶ.

Οι μειονότητες στην Θράκη 

,

……….Κατὰ τὸν Παναγιώτη Φωτέα “Τὸ ὑπόκωφο ζήτημα, μειονοτικὸ δυτικῆς Θράκης”, μεγάλο μέρος (50% περίπου) τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς δυτικῆς Θράκης, εἶναι πομακικῆς καταγωγῆς. Ἀπό ἐθνολογική πλευρὰ, οἱ Πομάκοι εἶναι σημεῖο ἀμφιλεγόμενο γιὰ βούλγαρους, τούρκους, Ἕλληνες. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ;

,

ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ ;,

Η ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ;

,

Θέμος Χ. Στοφορόπουλος , τ. Πρέσβυς.

Περιεχόμενα:

Τὶ ἔγινε στὴν Κύπρο-τὶ συμβαίνει στὴ Θράκη-τουρκία καὶ μειονότητες-οἱ τουρκικοὶ στόχοι-τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε.- Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ;

MOMTSKI KAMEN-Ο ΑΛΛΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

Ἀπό τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τοῦ Πέτρου Θεοχαρίδη
Ἀπό τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τοῦ Πέτρου Θεοχαρίδη

,

MOMTSKI KAMEN-Ο ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ

Ο ΑΛΛΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

,

,

Ἡ παράδοση τῆς ὁμαδικῆς αὐτοκτονίας τῶν κοριτσιῶν εἶναι κοινὴ σὲ πολλὰ Πομακοχώρια. Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις ἀναφέρεται ὅτι μικρὲς Πομακοπούλες, προτίμησαν νὰ γκρεμιστοῦν ἀπό ἕνα βράχο γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν σύλληψη ἀπό τοὺς τούρκους. Συνέχεια ανάγνωσης MOMTSKI KAMEN-Ο ΑΛΛΟΣ ΖΑΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΟΜΑΚΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΙ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ

.

Ἀπό τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τοῦ Πέτρου Θεοχαρίδη.
Ἀπό τὸ φωτογραφικὸ ἀρχεῖο τοῦ Πέτρου Θεοχαρίδη.

.

ΟΙ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ

.

……….Στὰ μέσα τοῦ 19ου αἰῶνα, ἡ Ῥοδόπη ἦταν πλήρως ἐνταγμένη στὸ ὀθωμανικό σύστημα διοίκησης (Παπαδημητρίου Π. 2003. Οι Πομάκοι της Ροδόπης. Ἀπό τὶς ἐθνοτικές σχέσεις στοὺς Βαλκανικοὺς ἐθνικισμούς 1870-1990 εκδ. Κυριακίδη, 63-65) ποὺ διαιροῦσε τὸ κράτος σὲ βιλαέτια (vilayet), ἀποτελούμενα ἀπό σαντζάκια (sancak), τὰ ὁποῖα διαιροῦνταν σὲ καζᾶδες (kaza), οἱ ὁποῖοι χωρίζονταν σὲ περιοχὲς (nahije). Ἡ Ῥοδόπη ὑπάγονταν στὸ βιλαέτι τῆς Ἀδριανούπολης. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

 .

του Μ. Γ. Βαρβούνη λέκτορα Λαογραφίας ΔΠΘ

.

Η επιστήμη της Λαογραφίας στηρίζεται, όπως είναι γνωστό, σε τριών ειδών βοηθήματα και πηγές για την πρόοδο των μελετών της: στη βιβλιογραφία για κάποιο συγκεκριμένο θέμα, στο ανέκδοτο πρωτογενές υλικό που προέρχεται από παλαιότερες επιτόπιες έρευνες στον υπό μελέτη πληθυσμό ή για το υπό ερευνά θέμα και στο λαογραφικό υλικό που συλλέγεται από επιτόπια και σύγχρονη έρευνα, η οποία τις περισσότερες φορές διεξάγεται από τον ίδιο τον ερευνητή.

Στην ειδικότερη περίπτωση των Πομάκων της Θράκης η τριπλή αυτή στήριξη των λαογραφικών μελετών εμφανίζεται σημαντικά προβληματική. Η υπάρχουσα για το θέμα βιβλιογραφία κινείται ανάμεσα στα δύο άκρα της εξαιρετικής ειδίκευσης και της απλοϊκής εκλαΐκευσης. Συνέχεια ανάγνωσης ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΒΙΟΠΡΑΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

.

Οι βίαιοι εξισλαμισμοί Πομάκων το 16ο και 17ο αιώνα

 .

……….Ο ιστορικός Ν. Τοντόροβ εξιστορώντας τον εξαναγκαστικό εξισλαμισμό των κατοίκων της Ροδόπης παραθέτει ιστορικές μαρτυρίες από χρονικά και πηγές. Αναφέρει χαρακτηριστικά (N.Todorov (1958) “Nasilstveno Pomohamedanchvane na Rodopskite Bulgari”, Hristov H., V.Hadzinikolov (eds), Iz minaloto na Bulgarite Mohamedani v Rodopite. Sofia 76) πως δεν υπάρχει χωριό Πομάκων στη Ροδόπη δίχως το τοπωνύμιο «Καβούρσκο Γκρόμπιε» (τάφοι των απίστων), όπου όλοι γνωρίζουν πως είναι θαμμένοι χριστιανοί. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΙΟΠΡΑΓΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ