Αρχείο ετικέτας ΘΡΑΚΗ-ΠΟΜΑΚΟΙ

Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

,

Παιδιὰ στὸ Ρίμπνοβο. Φωτογραφία: Ν.Θ. Κόκκας

 ,

Κείμενο τοῦ Ν.Κόκκα  “Οἱ Πομάκοι τῆς βουλγαρικῆς Ροδόπης” ἀπό τὸ βιβλίο Μετασχηματισμοὶ τῆς Συλλογικῆς Ταυτότητας τῶν Πομάκων, ἐκδ. Σπανίδη, 2006.

,

Τὸ νὰ ἀποδειχθῇ ἡ βουλγαρικότητα τῶν Πομάκων, θεωρήθηκε σὰν κεντρικὰ στοιχεῖο, τόσο τῶν ἐθνογραφικῶν ἐρευνῶν στὴ βουλγαρία ἀπό τὸν 19ο αἰώνα μέχρι πρόσφατα, ὅσο καὶ τῶν ἐπίσημων κρατικῶν παρεμβάσεων. Ἰδιαίτερα τὰ ὀνόματα τῶν Πομάκων, ἔγιναν γιὰ πολλές δεκαετίες τὸ πεδίο μάχης γιὰ τὴν διαπραγμάτευση τῆς πολιτικῆς τους ὑπακοῆς. Οἱ προσπάθειες ἀφομοίωσης τῶν Πομάκων στὸ βουλγαρικὸ κράτος, ἔγιναν σὲ διάφορα στάδια: Συνέχεια ανάγνωσης Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΜΑΚΟΥΣ

Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ, ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1919)

,

Τὸ Διοικητήριο τῶν Γαλλικῶν Δυνάμεων στὴν Κομοτηνὴ.
Τὸ Διοικητήριο τῶν Γαλλικῶν Δυνάμεων στὴν Κομοτηνὴ.

,

……….Παρὰ τὶς ἐπίσημες ὁμολογίες τῶν ἀνωτάτων ἀρχηγῶν τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων γιὰ τὴν ἄψογη συμπεριφορὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ποὺ ἀνέλαβε τὴν ἀπελευθέρωση τῆς Δυτικῆς Θρᾲκης, ὑπῆρχαν κατώτερα ξένα ὄργανα ποὺ δημιουργοῦσαν προστριβὲς κάθε λίγο, ἀπό τὶς πρῶτες ἡμέρες, καὶ πολλοὶ ἀντιδροῦσαν στὴν παρουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, καταβάλλοντας προσπάθειες ἡ Δυτικὴ Θρᾲκη νὰ γίνῃ αὐτόνομη, ὑπό Γαλλικὴ προστασία. Ἥλπιζαν ὅτι μὲ αὐτό τὸν τρόπο θὰ τοὺς ἀνῆκε καὶ θὰ ἐκμεταλλευόντουσαν τὸν πλοῦτο της. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ, ΥΠΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1919)

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΡΙΑ

.

ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

.

……….[ ] «Οἱ ἀρχαῖοι Θρᾷκες ἦσαν μέγιστον ἔθνος».

……….Τὸ ἔθνος τῶν Θρᾳκῶν, λέγει ὁ Ἠρόδοτος, εἶνε μετὰ τοὺς Ἰνδούς τὸ μέγιστον πάντων τῶν ἐθνῶν. Ἐάν δὲ ἐκυβερνᾶτο ἀπό ἕνα μόνον ἡγεμόνα ἤ ἐάν ἦτο σύμφωνον, θὰ ἦτο ἀκατανίκητον καὶ τὸ ἰσχυρότερον ἀπό ὅλα τὰ ἔθνη. Ἀλλ’ ἡ ἑνότης αὕτη εἶνε ἀκατόρθωτος καὶ εἶνε ἀδύνατον νὰ πραγματοποιηθῇ ποτέ. Διὰ τοῦτο οι Θρᾷκες εἶνε ἀδύνατοι καὶ ἀνίσχυροι. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΘΡΑιΚΙΚΑ ΕΘΝΗ

Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1875-1978) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

,

Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας ἤ Ῥουμελίας, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896
Ἡ συμμετοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ῥωμυλίας ἤ Ῥουμελίας, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες τοῦ 1896

,

Η Θράκη κατά την Ανατολική κρίση  (1875-1978) και το καθεστώς τής Ανατολικής Ρωμυλίας μέχρι τον οριστικό ξεριζωμό τού Ελληνισμού το 1914

,

……….Κατὰ τὸν ῥωσοτουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1877, ἡ κατάληψη ἀπό τοὺς Ῥώσους ἀρχικά τῆς βορείου Θρᾳκης καὶ ἀργότερα τῆς Ἀδριανούπολης, ἀναπτέρωσε τὶς ἐλπίδες καὶ τὸ ἠθικό τῶν βούργαρων καὶ ἀμέσως ἡ φιλοβουλγαρικὴ πολιτικὴ φάνηκε μὲ τὴν ἐγκατάσταση βουλγαρικῶν μηχανισμῶν σὲ κάθε ἀστικό κέντρο. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ (1875-1978) ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΟ 1914

ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

,

Ῥωμᾶ ἤ Ῥῤωμᾶ.

Οι μειονότητες στην Θράκη 

,

……….Κατὰ τὸν Παναγιώτη Φωτέα “Τὸ ὑπόκωφο ζήτημα, μειονοτικὸ δυτικῆς Θράκης”, μεγάλο μέρος (50% περίπου) τῆς μουσουλμανικῆς μειονότητας τῆς δυτικῆς Θράκης, εἶναι πομακικῆς καταγωγῆς. Ἀπό ἐθνολογική πλευρὰ, οἱ Πομάκοι εἶναι σημεῖο ἀμφιλεγόμενο γιὰ βούλγαρους, τούρκους, Ἕλληνες. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ

Η ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ;

,

ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ ;,

Η ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ;

,

Θέμος Χ. Στοφορόπουλος , τ. Πρέσβυς.

Περιεχόμενα:

Τὶ ἔγινε στὴν Κύπρο-τὶ συμβαίνει στὴ Θράκη-τουρκία καὶ μειονότητες-οἱ τουρκικοὶ στόχοι-τὶ μποροῦμε νὰ κάνουμε.- Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΚΥΠΡΟΣ;