Αρχείο ετικέτας ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ ΚΑΙ Ο ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Μπρούτζινη ασπίδα Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Πόντος, 185–160 π.Χ.

Μπρούτζινη ασπίδα Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Πόντος, 185–160 π.Χ.

 

,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ

.

,
Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου

.

……….Εἴτε ὡς ἐξέλιξη εἴτε ὡς ἀποτέλεσμα ριζικῆς μετατροπῆς τῆς ὁπλιτικῆς φάλαγγας, ἡ μακεδονικὴ φάλαγγα ἀποτέλεσε ἐπί δύο αἰῶνες (ἀρχές 4ου – μέσα 2ου αἰ. π.Χ.) τὸν χαρακτηριστικὸ τρόπο παράταξης καὶ μάχης, ἀρχικά τῶν Μακεδόνων καὶ στὴν συνέχεια ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Παρὰ τὴ γενικὴ ἐντύπωση καὶ τὴν φήμη της, οἱ θρίαμβοι ἐπιτεύχθηκαν ὅταν χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀμυντικός μηχανισμὸς. Ἡ συντριβὴ ἐπῆλθε ὅταν ἡ ὑπερεξειδίκευση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προσκόλληση στὶς παλαιὲς δόξες, δὲν τῆς ἐπέτρεψαν τὴν ἀναγκαία μεταρρύθμιση.

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ ΚΑΙ Ο ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ