Αρχείο ετικέτας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1912-2012 ΨΗΦΙΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ

 

045.

Ἡ πρώτη Διεθνὴς Ἔκθεσις Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.)

……….Ἱδρύθηκε τὸ 1926, ἀπὸ τὸν Νικόλαο Γερμανό. Οἱ πρῶτες της ἐγκαταστάσεις, ἦταν στὸ «Πεδίον τοῦ Ἄρεως», ἀπέναντι σχεδὸν στὸ Γ΄ Σῶμα Στρατοῦ, ἐνῶ στὶς σημερινὲς λειτούργησε ἀπό τὸ 1940. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΝΗΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ