Αρχείο ετικέτας ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ-ΑΙΓΑΙΟ-ΑΚΡΙΤΕΣ

ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ-Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΗΣΙΔΑ ΚΙΝΑΡΟΣ)

,

,

……….Στὶς 10 Ἰουνίου τοῦ 2013, πεβίωσε ὁ Ἁκρίτας τοῦ Αἰγαίου, Μικὲς (Νομικός) Κατσοτούρχης, ὁ τελευταῖος ἄνδρας ποὺ κατοικοῦσε μὲ τὴν σύζυγό του Εἰρήνη (τὸ γένος Θηραίου), στὴν νησίδα Κίναρο, ἡ ὁποία βρίσκεται μεταξὺ Καλύμνου καὶ Λέρου. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΕΣ ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ-Ο ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΝΗΣΙΔΑ ΚΙΝΑΡΟΣ)