Αρχείο ετικέτας ΚΑΛΠΑΚΙ 1940 Η VIII (ΟΓΔΟΗ) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

ΚΑΛΠΑΚΙ 1940 Η VIII (ΟΓΔΟΗ) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ

.

ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
,
Ἡ VIII (ὀγδόη) Μεραρχία, συντρίβει τοὺς Ἰταλούς

.

……….Μέσα στὴν νύχτα, ἔφτασε στὸ γραφεῖο τοῦ μεράρχου καὶ ὁ συνταγματάρχης Μαυρογιάννης. Ἦταν ὁ διοικητὴς πυροβολικοῦ τῆς Μεραρχίας, ἀλλά καὶ ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπιμελήθηκε τὴν ὀργάνωση τοῦ ἐδάφους στὴν ζώνη εὐθύνης του. Ὁ συγκεκριμένος ἀξιωματικός, ὑπῆρξε σὲ μεγάλο βαθμό, ὁ θεμελιωτὴς τῆς νίκης τοῦ Καλπακίου. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΑΛΠΑΚΙ 1940 Η VIII (ΟΓΔΟΗ) ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΟΥΣ ΙΤΑΛΟΥΣ