Αρχείο ετικέτας ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ (+ 11/5/1907)

.

.,

   ,

,
Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς 
Καπετάν Φούφας

,

……….Ὁ Ζαχαριᾶς Ἀνδροῦτσος ἤ Παπαδᾶς ἦταν Ἀνθυπολοχαγὸς Πεζικοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ καταγόταν ἀπὸ τὸ Πλατανάκι τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας.  Εἰσῆλθε στὴν τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία τὸ 1906, ἔχοντας ὡς περιοχὴ δράσης τὸ ὄρος Βίτσι καὶ τὰ γύρω χωριά. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΚΑΠΕΤΑΝ ΦΟΥΦΑΣ -ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΣ (+ 11/5/1907)