Αρχείο ετικέτας ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ

Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ἤ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ;

 

Δοῦκας Ἔκτωρ-Ὁ θάνατος τοῦ Καραϊσκάκη, 1930
Δούκας Ἕκτωρ- Ὁ θάνατος τοῦ  Καραϊσκάκη, 1930

……….Στις 22 Απριλίου 1827, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης τραυματίζεται εις την μάχην τού Φαλήρου και αποθνήσκει στις 23, έπειτα από πολύωρον αγωνίαν. Αι τελευταίαι του λέξεις ήσαν «Γλυτώστε την Αθήνα!» Εις τους παλαιούς συναγωνιστάς του, Γαρδικιώτην, Γρίβαν, και Χατζηπέτρον, είπε ολίγον προ τού θανάτου του : Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΑΝΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ἤ ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ;