Αρχείο ετικέτας ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ

,

333

…………Στὶς 5 Σεπτεμβρίου τοῦ 490 π.Χ. οἱ Ἀθηναῖοι Στρατηγοὶ ἐνημερώθηκαν γιὰ τὴν ἀπάντηση τῆς Σπάρτης στὸ αἴτημα βοήθειάς τους γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν Περσῶν. Λόγῳ τοῦ ὅτι χρειαζόταν ἀκόμη μία ἑβδομάδα γιὰ τὴν νέα πανσέληνο καὶ οἱ Σπαρτιᾶτες δὲν ἐξεστράτευαν κατὰ τὴν διάρκεια αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, ὑποσχέθηκαν μὲν ὅτι θὰ στείλουν βοήθεια (ὅπως καὶ ἔπραξαν), ἀλλά ζήτησαν τὸν ἀνάλογο χρόνο παρατάσεως. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΩΝΑ