Αρχείο ετικέτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ΄ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 1042-1055)

.

Κωνσταντῖνος Θ' καὶ Ζωῆ Μωσαϊκὸ ἀπό τὸν Ναὸ Ἁγίας Σοφίας
Κωνσταντῖνος Θ’ καὶ Ζωῆ Μωσαϊκὸ ἀπό τὸν Ναὸ Ἁγίας Σοφίας

.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ 1025-1071

.

.Δρ. Εὐάγγελος Ε. Τζάχος

Διδάκτωρ, μηχανικὸς Ε.Μ.Π.

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα.

.

(…) Ὕστερα ἀπό αὐτά τὰ ἀποτυχημένα ἐγχειρήματα, ἡ Ζωὴ θυμήθηκε τὸν Κωνσταντῖνο τὸν Μονομάχο καὶ ἀνήγγειλε στὴν σύγκλητο, τὴν πρόθεσί της νὰ τὸν παντρευτῇ. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θ΄ Ο ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ ( 1042-1055)