Αρχείο ετικέτας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΡΩΜΑΝΙΑ – Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ LA_MESE_originale

Ἡ ζωὴ στὴν πόλη καὶ στὴν ὕπαιθρο

……….[ ]Ὤς τὸν 7ο αἰῶνα ἡ Κωνσταντινούπολη εἶχε μείνει χωρὶς ἀντίπαλο. Τὸν 5ο ἤδη αἰῶνα, ὁ πληθυσμὸς της, χωρὶς τὰ προάστια, πρέπει νὰ ἦταν ἕνα ἑκατομμύριο καὶ ὁ ἀριθμός αὐτὸς διατηρήθηκε ὤς τὴν λατινικὴ κατάκτηση. Μετὰ τὴν λατινικὴ κατάκτηση, ἄρχισε νὰ λιγοστεύει μὲ γρήγορο ῥυθμό, ὥσπου τὸ 1453, αὐτοὶ ποὺ ἔμεναν δὲν ἦταν οὔτε ἑκατὸ χιλιάδες. Συνέχεια ανάγνωσης ΡΩΜΑΝΙΑ – Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ