Αρχείο ετικέτας ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ

,

Τὸ ἧθος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὡς πηγὴ ἐμπνεύσεως γιὰ ἕναν ἀπό τοὺς κυρίους ἐκπροσώπους τῆς Βενετικῆς Σχολῆς, τὸν Ἰταλό ζωγράφο τῆς Ἀναγεννήσεως, Πάολο Καλιάρι γνωστὸ ὡς Βερονέζε. Λεπτομέρεια ἀπό πίνακά του, μὲ τίτλο «Ἡ οἰκογένεια τοῦ Δαρείου ἐνώπιον τοῦ Μ.Ἀλεξάνδρου».

,

Κείμενο τοῦ Υπτγοῦ ἐ.ἀ. Ἰωάννη Χατζῆ, Μηχ-Ἠλεκ. Ε.Μ.Π.

,

……….Γιὰ τὸν Μ. Ἀλέξανδρο ἔχουν γραφεῖ χιλιάδες βιβλία ἀπό τὴν ἀρχαία ἐποχή μέχρι σήμερα καὶ συνεχίζουν νὰ γράφονται. Κανένα ἱστορικό πρόσωπο ἤ γεγονός τῆς παγκοσμίου ἱστορίας δὲν ὑπῆρξε ἀντικείμενο τόσο μεγάλης καὶ ἐκτεταμένης ἔρευνας καὶ προσοχῆς, ὅσο ὁ Μ.Ἀλέξανδρος. Κάθε ἱστορικός παρουσιάζει τὴν ἄποψή του, ἄλλοτε κακή, ἄλλοτε καλή. Ποτὲ δὲν συμφώνησαν μεταξὺ τους. Ὅσοι ἱστορικοί, τόσοι καὶ οἱ Μ. Ἀλέξανδροι. Ἔτσι διερωτᾶσαι: Τὶ ἦταν τέλος πάντων ὁ Μ. Ἀλέξανδρος; Κατακτητὴς καὶ σφαγέας τῶν λαῶν ἤ ἐλευθερωτής των ; Συνέχεια ανάγνωσης Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΥΣ

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 331 π.Χ.)

, ,

Χάρτης μὲ τὶς πορεῖες τῶν ἐκστρατειῶν τοῦ Μέγιστου τῶν Ἑλλήνων.
Χάρτης μὲ τὶς πορεῖες τῶν ἐκστρατειῶν τοῦ Μέγιστου τῶν Ἑλλήνων.

, , ,.

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 331 π.Χ.)

.

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τὸ ἐξαιρετικὸ βιβλίο “Ἱστορία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου”, Johann Gustav Droysen, Ρ.-Η.-Σ. Ἀποστολίδης, 3η ἔκδοση.

(…) Ὕστερα ἡ στρατιᾶ ξεκίνησε ἀπ’ τὴν Τύρο [ ] καὶ πορεύονταν τὸ δρόμο δίπλα στὸν Ὀρόντη, κατὰ τὸν Εὐφράτη, δυναμώνοντας καὶ καθ’ ὁδόν ἴσως μ’ ἐνισχύσεις ἀπ’ τὶς μικρασιατικὲς φρουρὲς, τόσο ποὺ κόντευε τὶς 40.000 πεζοὺς καὶ 7.000 ἱππεῖς, σὰν ἔφτασε ἀρχές Αὐγούστου στὴ Θάψακο, στὸ συνηθισμένο πέρασμα τοῦ ποταμοῦ.  Ἕν’ ἀπόσπασμα εἶχε σταλῆ μπρὸς, νὰ σκαρώσῃ δυὸ γέφυρες στὸν Εὐφράτη, ἀλλά δὲν εἶχαν τελειώσει, γιατὶ ἀντίκρυ παραφύλαε μὲ 10.000 ὁ Μαζαῖος καὶ πολὺ παράτολμο θάταν ἡ μικρὴ ἐκείνη μακεδονική προφυλακή νὰ ‘φτιαχνε τὶς γέφυρες κι ὥς τὴν ἄλλη ὄχθη, προτοῦ φανῇ ὅλ’ ἡ στρατιὰ. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΙΓΡΙ ΚΑΙ Η ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ (20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 331 π.Χ.)

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ ΚΑΙ Ο ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

,

Μπρούτζινη ασπίδα Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Πόντος, 185–160 π.Χ.

Μπρούτζινη ασπίδα Φέρει το όνομα του Βασιλιά Φαρνάκη, Getty Villa, Καλιφόρνια, Η.Π.Α. Πόντος, 185–160 π.Χ.

 

,

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ

.

,
Κωνσταντίνου Παπαδημητρίου

.

……….Εἴτε ὡς ἐξέλιξη εἴτε ὡς ἀποτέλεσμα ριζικῆς μετατροπῆς τῆς ὁπλιτικῆς φάλαγγας, ἡ μακεδονικὴ φάλαγγα ἀποτέλεσε ἐπί δύο αἰῶνες (ἀρχές 4ου – μέσα 2ου αἰ. π.Χ.) τὸν χαρακτηριστικὸ τρόπο παράταξης καὶ μάχης, ἀρχικά τῶν Μακεδόνων καὶ στὴν συνέχεια ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Παρὰ τὴ γενικὴ ἐντύπωση καὶ τὴν φήμη της, οἱ θρίαμβοι ἐπιτεύχθηκαν ὅταν χρησιμοποιήθηκε ὡς ἀμυντικός μηχανισμὸς. Ἡ συντριβὴ ἐπῆλθε ὅταν ἡ ὑπερεξειδίκευση σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν προσκόλληση στὶς παλαιὲς δόξες, δὲν τῆς ἐπέτρεψαν τὴν ἀναγκαία μεταρρύθμιση.

Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΑΛΑΓΓΑ- Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΔΟΞΑΣΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΕΖΟ ΚΑΙ Ο ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΟ «ΔΕΚΑΔΡΑΧΜΟ ΤΟΥ ΠΩΡΟΥ» (326-324 π.Χ.)

,

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἐπάνω στὸ ἄλογό του, ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ Πώρου ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ ἐλέφαντα μαζὶ μὲ τὸν ὁδηγό του.
Ὁ  Μέγας Ἀλέξανδρος ἐπάνω στὸ ἄλογό του, ἐπιτίθεται ἐναντίον τοῦ Πώρου ὁ ὁποῖος βρίσκεται σὲ ἐλέφαντα μαζὶ μὲ τὸν ὁδηγό του.

,

ΤΟ «ΔΕΚΑΔΡΑΧΜΟ ΤΟΥ ΠΩΡΟΥ» (326-324 π.Χ.)

 ,

Ἡ περίφημη συλλογή «Prospero», μία συλλογὴ μὲ 650 περίπου νομίσματα – ἐπιλεγμένα ἕνα πρὸς ἕνα ἀπό ὅλο τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο -, ξεπουλήθηκε στὶς 4 Ἰανουαρίου τοῦ 2012, σὲ δημοπρασία τοῦ οἴκου «Baldwin’s».

Ἡ συλλογὴ περιλάμβανε νομίσματα ἀπό ὅλο τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικό κόσμο, από τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα καὶ τὴν Σικελία στὰ δυτικὰ, ὥς τὴν Θρᾲκη καὶ τὴν Μακεδονία, τὴν Στερεὰ Ἑλλάδα, τὴν Πελοπόννησο καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, τὶς ἀκτές τοῦ Ἰονίου, τὴν Βόρειο Ἀφρική καὶ φυσικὰ τὴν Ἀσία.

Μεταξὺ αὐτῶν τῶν νομισμάτων ὑπῆρχε καὶ ἕνα ποὺ ξεχώριζε· ἕνα νόμισμα μοναδικὸ γιὰ τὴν σπανιότητα, τὴν σημασία καὶ τὴν ἀξία του: Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ «ΔΕΚΑΔΡΑΧΜΟ ΤΟΥ ΠΩΡΟΥ» (326-324 π.Χ.)

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

,

Ἡ μία ὅψις τοῦ Δεκαδράχμου τοῦ Πώρου [326-324 π.Χ.].Ὁ Ἀλέξανδρος κρατώντας τὸ δόρυ στὸ ἕνα χέρι καὶ τὸν κεραυνὸ τοῦ Διὸς στὸ ἄλλο, δέχεται τὸ στεφάνι ποὺ ἀποθέτει στὸ κεφάλι του ἡ Νίκη.Μοναδικὸ, ἰδιαίτερο καὶ σπάνιο νόμισμα, ποὺ δημοπρατήθηκε στὸν οἶκο «Baldwin’s». Ἔχει ἰδιαίτερη ἱστορική σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καθὼς ἐκδόθηκε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, καταγράφοντας τὸ ὑψηλότερο σημεῖο πραγματώσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν «κατάκτηση» τῆς Ἀνατολῆς.
Ἡ μία ὅψις τοῦ Δεκαδράχμου τοῦ Πώρου (326-324 π.Χ.).Ὁ Ἀλέξανδρος κρατῶντας τὸ δόρυ στὸ ἕνα χέρι καὶ  τὸν κεραυνὸ τοῦ Διὸς στὸ ἄλλο, δέχεται τὸ στεφάνι ποὺ  ἀποθέτει στὸ κεφάλι του ἡ Νίκη. Μοναδικὸ, ἰδιαίτερο καὶ σπάνιο νόμισμα, ποὺ δημοπρατήθηκε στὸν οἶκο «Baldwin’s». Ἔχει ἰδιαίτερη ἱστορική σημασία γιὰ τοὺς Ἕλληνες, καθὼς ἐκδόθηκε στὰ βάθη τῆς Ἀσίας, καταγράφοντας τὸ ὑψηλότερο σημεῖο πραγματώσεως τοῦ ὁράματος τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου γιὰ τὴν «κατάκτηση» τῆς Ἀνατολῆς
,

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

.

Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας, Διευθυντοῦ τοῦ Ἱστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

.,

……….(…) Οἱ θρίαμβοι τοῦ Ἀλεξάνδρου (…) ἐδημιούργησαν ὅλως νέας καταστάσεις, τὰς ὁποίας οὐδείς, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν οὐδ’ αὐτοῦ τοῦ Ἀλεξάνδρου ἐξαιρουμένου, θὰ ἡδύνατο νὰ προεικάσῃ. Ἐκ τῶν καταστάσεων τούτων ἀνέκυψαν νέαι προοπτικαὶ, νέα σχέδια, νέα προβλήματα, ὅλως ἀσυμβίβαστα πρὸς τὰς συμφωνίας τῆς πανελληνίου συμμαχίας τῆς Κορίνθου καὶ τὰς διὰ ταύτης καθιερωθείσας σχέσεις τοῦ βασιλέως τῶν Μακεδόνων μετὰ τῶν λοιπῶν Ἑλλήνων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΟΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

,

……….(…)  Καὶ ὁ Φίλιππος λοιπὸν ἦτο Ἕλλην καὶ Μακεδών, μὲ τὴν ἴδια ἔννοια ποὺ ὁ Δημοσθένης ἦτο Ἕλλην καὶ Ἀθηναῖος, ὁ Λεωνίδας, Ἕλλην καὶ Σπαρτιάτης, ὁ Ἐπαμεινῶνδας, Ἕλλην καὶ Θεσσαλός. (…) Γιὰ τὸν Δημοσθένη ἦταν εὔκολο νὰ θεωρῇ τὸν Φίλιππο βάρβαρο καὶ νὰ παρουσιάζει τὴν ἐξουσία του στοὺς Ἀθηναίους δημοκράτες ὡς ἕνα καταπιεστικὸ καὶ αὐταρχικὸ καθεστώς. Συνέχεια ανάγνωσης ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΙΚΑΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

.

Η ΠΟΛΙΣ ΙΚΑΡΟ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ Ο ΝΕΑΡΧΟΣ.

……….Τὴν γνωστὴ-ἄγνωστη πόλη Ἴκαρο ποὺ ἱδρύθηκε κατ’ ἐντολήν τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου στὸ νησάκι Φαϊλάκα στὸν Περσικὸ Κόλπο καὶ στὸ σημερινὸ Κουβέϊτ, ἑτοιμάζεται νὰ φέρῃ στὸ φῶς [2007], ἡ σκαπάνη Ἑλλήνων ἀρχαιολόγων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΙΚΑΡΟ ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ ΚΟΛΠΟ

ΕΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (362-316 π.Χ.)

 

ΠΑΛΜΥΡΑ ΣΥΡΙΑ.

ΕΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (362-316 π.Χ.)

.

Κωνσταντίνου Κλάδη, Ἀντισυνταγματάρχου (ΠΖ) ε.α.

……….Στὶς 10 Ἰουνίου 323 π.Χ. ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος πέθανε, σὲ ἡλικία μόλις 33 ἐτῶν, χωρὶς νὰ ἀφήσῃ νόμιμο συνεχιστὴ τοῦ ἔργου του. Ὁ θάνατός του, ἀποτέλεσε τὴν ἀφετηρία μακροχρονίων αἰματηρῶν ἀγώνων γιὰ κυριαρχία ἀνάμεσα στοὺς ἰσχυροτέρους ἀπό τοὺς στρατηγοὺς του. Ἕνας ἀπό τοὺς ἡγήτορες ποὺ συγκρούστηκαν, ὁ μόνος μὴ Μακεδόνας στὴν καταγωγὴ, ὑπῆρξε ὁ Εὐμένης ἀπό τὴν Καρδία τῆς Θράκης, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς ἰκανότητές του καὶ τὸν πολυκύμαντο βίο του, ἀναδείχθηκε σὲ μία ἀπό τὶς πιὸ σημαντικὲς προσωπικότητες τῆς ἐποχῆς του. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΥΜΕΝΗΣ, ΕΝΑΣ ΑΚΑΤΑΒΛΗΤΟΣ ΠΟΛΕΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (362-316 π.Χ.)