Αρχείο ετικέτας ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ

1921-Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (3/2-19/2)

,

.

Η Διάσκεψη τού Λονδίνου, η στάση των «Συμμάχων» και η ελλιπής προετοιμασία τής σε δύσκολη θέση Ελληνικής Αντιπροσωπείας (3/2-19/2ου)

.

……….Πριν φτάσουμε στην Διάσκεψη τού Λονδίνου στις αρχές τού έτους 1921, είχε προηγηθεί από το Α΄ Σώμα Στρατού (τον Δεκέμβριο τού 1920), επιχείρηση επιθετικής αναγνωρίσεως (κατόπιν προτάσεως τού Στρατηγού Παπούλα στον πρωθυπουργό Δ. Ράλλη), γιά να σχηματισθεί σαφής αντίληψη περί τής μαχητικότητος τού κεμαλικού στρατού. Συνέχεια ανάγνωσης 1921-Η ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ, Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΚΑΙ Η ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (3/2-19/2)

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΣΙΟΥ ΕΤΕΜ ΜΠΕΗ (ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

,

,

Η σύγκρουση τού Κιρκάσιου Ετέμ μπέη (και πρώην συμπολεμιστή τού Κεμάλ), με τον τακτικό πλέον τουρκικό στρατό και η αυτομόλησή του στην Ελληνική Ζώνη

……….Όταν το Φθινόπωρο τού 1920 ο Κεμάλ σταθεροποίησε την θέση του στην Μικρά Ασία στρατιωτικώς και πολιτικώς, αποφάσισε να διαλύσει τα άτακτα σώματα ενόπλων, ιδίως αυτά που βρισκόντουσαν υπό τις διαταγές τού Κιρκάσιου Ετέμ μπέη, και να τα εντάξει στον τακτικό τουρκικό στρατό. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ-Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΡΚΑΣΙΟΥ ΕΤΕΜ ΜΠΕΗ (ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΗ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ) ΜΕ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ, ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΜΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1920 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

,

Ο περίβολος τού μεγάρου τής παλαιάς Βουλής με το άγαλμα τού Τρικούπη.

.

Η πολιτική μεταβολή τής 1ης Νοεμβρίου 1920 και τα προβλήματα που εκαλείτο να αντιμετωπίσει η νέα Κυβέρνησις

.

……….Οι εκλογές τής 1ης Νοεμβρίου έδωσαν την πλειοψηφία στην αντίπαλη τού Ελευθερίου Βενιζέλου πολιτική παράταξη. Μετά από τρείς ημέρες σχηματίσθηκε κυβέρνηση υπό τον Δημήτριο Ράλλη, και μετά από μερικές ημέρες ανατέθηκε η Αντιβασιλεία στην Βασιλομήτορα Όλγα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1920 ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΛΕΙΤΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (25/9-4/10/1921)

,

,

Τὸ γενικὸ κλῖμα στὸ Μικρασιατικὸ μέτωπο μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἄγκυρα (25/9-4/10/1921)

.

……….Μετὰ τὴν λήξη τῶν ἐπιχειρήσεων πρὸς Ἄγκυρα στὰ τέλη Αὐγούστου 1921, καὶ τὴν σύμπτυξη τῆς Στρατιᾶς, αὐτὸ ποὺ ἀπασχολοῦσε τὴν Διοίκηση ἦταν ἡ ἐξασφάλιση τοῦ συγκοινωνιακοῦ κόμβου Ἀφιὸν Καραχισάρ, θέσεως ἐξαιρετικής σημασίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΚΥΡΑ (25/9-4/10/1921)

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921)

,

.

Η εκκαθαριστική επιχείρηση στο Μπόζ Ντάγ και η απώθηση των τούρκων πέραν του Σαγγαρίου από την Ανεξάρτητη Μεραρχία και το Γ΄ Σώμα Στρατού (22-23 Σεπτεμβρίου 1921).

.

18 Σεπτεμβρίου 1921 -  Η ταυτόχρονη τουρκική επίθεση σε Αφιόν Καραχισάρ και βορείως τού Εσκή Σεχήρ.

……….Εκτός από την περιοχή τού Αφιόν Καραχισάρ, τουρκικές επιθέσεις εκδηλώθηκαν ταυτοχρόνως και στην ορεινή περιοχή τού Μπόζ Ντάγ, βορείως τού Εσκή Σεχήρ, από ισχυρή δύναμη ιππικού. Το 22ο Σύνταγμα Πεζικού τής VII Μεραρχίας στο Μουταλίμπ, έστειλε αναγνωριστικό απόσπασμα 25 χιλιόμετρα Β.Α. τού Εσκή Σεχήρ, το οποίο συγκρούστηκε κοντά στο χωριό Κεϊπλού με υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις. Μετά την σύμπτυξή του, επέστρεψε στο Μουταλίμπ. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ ΚΑΙ Η ΑΠΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΑΓΓΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (22-23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1921)

ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921). Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

,

,

Αφιόν Καραχισάρ (17-25 Σεπτεμβρίου 1921). Η επιθετική ενέργεια τού Α΄ Σώματος Στρατού και η νυχτερινή εγκατάλειψη των θέσεων από τους τούρκους.

.,

Εισαγωγή.

……….Πριν την εκδήλωση των τουρκικών επιθετικών ενεργειών τον μήνα Σεπτέμβριο, έχει προηγηθεί η διακοπή των επιχειρήσεων προς Άγκυρα στα τέλη Αυγούστου κατόπιν προτάσεως τής Στρατιάς αποχωρήσεως από τον Σαγγάριο και επιστροφής στις θέσεις εξορμήσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ (17-25/9/1921). Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ Α΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1918-1920]

,

,

Η «Συμμαχική» μεθόδευση έναντι τής Ελλάδος.
[1918-1920]

.

……….Αμέσως μετά την λήξη τού Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, και με την διάσκεψη τής Ειρήνης προ των πυλών, άρχισε στο Παρίσι ένας αγώνας από τα μικρά και μεγάλα κράτη των νικητών, γιά να κερδίσουν όσον το δυνατόν περισσότερα εδάφη. Η Ελλάδα υπέβαλε τις δίκαιες διεκδικήσεις της γιά την συμπλήρωση τής εθνικής της ενότητας, ζητώντας από τους «Συμμάχους» να την υποστηρίξουν. Αυτό όμως που αντιμετώπισε στην συνέχεια, ήταν τα αντίθετα συμφέροντα των «Συμμάχων» και τις ήδη ειλημμένες τους αποφάσεις. Συνέχεια ανάγνωσης Η «ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ [1918-1920]

ΟΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (10/9-19/9/1922)

.

,

……….Στις 10 Σεπτεμβρίου 1922 (με το παλαιό ημερολόγιο) και μία ημέρα πριν την εκδήλωση τού στρατιωτικού πραξικοπήματος των Πλαστήρα- Γονατά,  οι «Σύμμαχοι» προέβησαν σε διακοίνωση προς την κυβέρνηση τής Άγκυρας την οποία ανακοίνωσαν και στην Αθήνα, προτείνοντας την μεσολάβησή τους γιά επίτευξη ειρήνης. Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ ΤΩΝ «ΣΥΜΜΑΧΩΝ» ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (10/9-19/9/1922)