Αρχείο ετικέτας ΟΧΥΡΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΦΕΝΤΗΣ (Ν.Μιζαντζιόγλου) – Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ

.

 

……….Στὶς 04 Φεβρουαρίου 1913, μὲ τὴν ὑπ. ἀριθμ. 1314/4-2-1913 πληροφορία τοῦ Νικολάκη Ἐφέντη (Ν. Μιζαντζιόγλου, ὁμογενοῦς μας, ἀξιωματικοῦ Μηχανικοῦ τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦ), γνωστοποιεῖται ὁ ἀριθμός τῶν τηλεβόλων τοῦ Μπιζανίου, μὲ λεπτομερὴ περιγραφὴ βεληνεκούς, ταχυβολίας, διευθύνσεως βολῆς κ.λ.π. στοιχείων. Συνέχεια ανάγνωσης ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΦΕΝΤΗΣ (Ν.Μιζαντζιόγλου) – Ο ΑΦΑΝΗΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ