Αρχείο ετικέτας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

,

Στὴν φωτογραφία τοῦ Παύλου Κουντουριώτη, ὑπάρχει ἰδιόχειρη ἀφιέρωσή του πρὸς τὸν ἀρχιμανδρίτη τοῦ Στόλου Δ. Δάφνο, σὲ ἀνάμνηση τῶν ναυμαχιῶν τῆς Ἕλλης καὶ τῆς Λήμνου. (Φωτογραφικό ἀρχεῖο Ναυτικοῦ Μουσείου τῆς Ἑλλάδος)

,

ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ

Ἐπιλεγμένο ἀπόσπασμα ἀπό τό:  «Ὁ Ναύαρχος Παῦλος Κουντουριώτης» τοῦ Ἀντιναυάρχου ἐ.ἀ. Ἰωάννη Παλουμπῆ, ΠΝ.

Ἡ ἐπιλογή τοῦ ὀρμητηρίου τοῦ στόλου.

Συνέχεια ανάγνωσης ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913) ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΣΥΓΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ