Αρχείο ετικέτας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ (ΠΥΛΟΣ) 425 Π.Χ. Η ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

,

Η Νίκη τού γλύπτη Παιωνίου από την Μένδη.(Κλασική περίοδος, 421 π.Χ.)
Η Νίκη τού γλύπτη Παιωνίου από την Μένδη.(Κλασική περίοδος, 421 π.Χ.) «Μεσσάγιοι καὶ Ναυπάκτιοι ἀνέθεν Διῒ Ὀλυμπίῳ δεκᾶταν ἀπό τῶν πολεμίων. Παιώνιος ἐποίησε Μενδαῖος καὶ τ’ ἀκρωτήρια ποιῶν ἐπί τὸν ναὸν ἐνίκα». Επεξεργασία εικόνας Ε.Η.

 

……….Στις 21 Δεκεμβρίου τού 1875, στην περιοχή τής αρχαίας Ολυμπίας, οι ανασκαφές έφεραν στο φως το υπέροχο άγαλμα τής Νίκης, έργο τού γλύπτη Παιωνίου από την Μένδη. Το συνολικού ύψους 12 μέτρων γλυπτό τής Νίκης, είναι ανάθημα των συμμάχων των Αθηναίων, Μεσσηνίων και Ναυπακτίων, και παριστάνει με μοναδικό τρόπο την ευνοϊκή έκβαση τού πολέμου με την ήττα των Λακεδαιμονίων στην Σφακτηρία το 425 π.Χ., κατά την διάρκεια τού Πελοποννησιακού Πολέμου. Συνέχεια ανάγνωσης ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ (ΠΥΛΟΣ) 425 Π.Χ. Η ΗΤΤΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΠΛΗΞΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ