Αρχείο ετικέτας ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

 

.

Εις τον καπετάν Λεωνίδαν Πετροπουλάκην 

.

……….Διδάκτωρ Νομικῆς. Τὸ 1897 ὡς μαθητὴς Γυμνασίου ἐπιχειρεῖ νὰ κατέλθῃ ἐθελοντής εἰς τὴν Κρήτην, ἐμποδίζεται ὅμως ὑπό τῶν συγγενῶν του. Εἰς ἡλικίαν 22 ἐτῶν καταρτίζει μικρὸν σῶμα ἐκ Μανιατῶν, ἀλλά ἐμποδίζεται εἰς τὰ σύνορα διὰ νὰ εἰσέλθῃ εἰς Μακεδονίαν. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ