Αρχείο ετικέτας ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β΄

ΑΡΓΕΑΔΑΙ – ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ἀποστόλου Β. Δασκαλάκη, Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίας ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ Ἀθηνῶν, Διευθυντοῦ τοῦ Ἰστορικοῦ Σπουδαστηρίου.

 

Αργεάδαι – Τημενίδαι, Καταγωγή και ιστορική απαρχή τού βασιλικού Οίκου τής Μακεδονίας.

«Ἕλληνας δὲ εἶναι τούτους τοὺς ἀπὸ Περδίκκεω  γεγονότας, κατὰ περ αὐτοὶ λέγουσι, αὐτὸς τε οὕτω τυγχάνω ἐπιστάμενος καὶ δὴ καὶ ἐν τοῖσι ὄπισθε λόγοισι ἀποδέξω ὡς εἰσὶ Ἕλληνες».  Ἡρόδοτος, 5ο, 22

……….Ἡ ἵδρυσις τοῦ Μακεδονικοῦ κράτους καὶ ἡ προσωπικότης τοῦ ἱδρυτοῦ καὶ ἀρχηγέτου τοῦ βασιλικοῦ αὐτοῦ οἴκου καλύπτονται ὑπὸ τοῦ πέπλου τῶν αἰώνων τῆς προϊστορίας τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΓΕΑΔΑΙ – ΤΗΜΕΝΙΔΑΙ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ