Αρχείο ετικέτας O ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ

O ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ (28/9/365 – 20/6/366)

,

Silver siliqua of Procopius, 365-366
Silver siliqua of Procopius, 365-366

 

……….Στὶς 20 Ἰουνίου τοῦ 366, ὁ σφετεριστὴς τοῦ θρόνου Προκόπιος (συγγενής τοῦ Ἰουλιανοῦ), δολοφονείται κι ἔτσι σταματᾶ ἡ στάση ποὺ εἶχε ἐκδηλωθεῖ μετὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν δύο νέων αὐτοκρατόρων Φλάβιου Βαλεντινιανοῦ  καὶ Βάλεντα. Τῇ ἀπουσίᾳ τοῦ Βάλεντα ἀπό τὴν Κωνσταντινούπολη, καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξη δύο λεγεώνων, εἶχε ἀνακηρύχθεῖ αὔγουστος στὶς 28/9/365. Ἀρχικὰ ὑποστηρίχθηκε ἀπὸ ἀρκετοὺς καὶ κυριάρχησε στὴν Θρᾲκη. Σὲ σύντομο ὅμως διάστημα, ἀνατράπηκε. Συνέχεια ανάγνωσης O ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟ (28/9/365 – 20/6/366)