Αρχείο ετικέτας René Puaux

ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

 

Φρέντ Μπουασονᾶ - ἀπό τὴν συλλογὴ, Στὴν Ἑλλάδα μέσα ἀπό τὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια
Φρέντ Μπουασονᾶ – ἀπό τὴν συλλογὴ, Στὴν Ἑλλάδα μέσα ἀπό τὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια. ( Μέτσοβο, στη βρύση, 1913)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                     

……….13 Φεβρουαρίου 1914 «Αἱ μεγάλαι Δυνάμεις ἀνακοινοῦν εἰς τὴν ἑλληνικήν κυβέρνησιν, τᾶς ἀποφάσεις τῆς ἐπιτροπῆς πρὸς χάραξιν τῶν ἀλβανικῶν συνόρων (πρωτόκολλον Φλωρεντίας 1914). Συμφώνως πρὸς ταῦτας, ἡ Κορυτσᾶ, ἡ Χιμᾶρα, οἱ Ἅγιοι Σαρᾶντα, τὸ Βουθρωτόν, τὸ Ἀργυρόκαστρον, τὸ Δέλβινον καὶ ἡ νῆσος Σάσων, παρεχωροῦντο εἰς τὴν ἀλβανίαν.» Συνέχεια ανάγνωσης ΟΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΗ ΗΠΕΙΡΟΣ