Αρχείο ετικέτας ΕΑΜ ΕΛΑΣ

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1941-1944

.

Ἕλληνες τῆς Πανελληνίας Ἀπελευθερωτικῆς Ὀργανώσεως [ΠΑΟ]
Ἕλληνες τῆς Πανελληνίας Ἀπελευθερωτικῆς Ὀργανώσεως [ΠΑΟ]
,

Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση στὴ Μακεδονία 1941-1944

,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ,

Ἡ κατοχὴ στὴν Μακεδονία ἦταν τριπλή. Γερμανικὴ, Ἰταλική καὶ Βουλγάρικη. Οἱ ὀργανώσεις ὅμως, καὶ τὰ τμήματα τῶν ἀνταρτῶν στὴ Μακεδονία, παρ’ ὅτι ἐμφανίστηκαν νωρὶς, δὲν μπόρεσαν νὰ φέρουν εἰς πέρας τὴν ἀποστολή των καὶ νὰ διεξάγουν ἰσχυρές πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν κ.λ.π., διότι εὐρέθησαν ἀντιμέτωπα τῆς Ὀργανώσεως Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑ.Σ., ποὺ ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς,  ἔθεσε ὡς σκοπὸ τὴν διάλυσή των. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1941-1944