Αρχείο κατηγορίας ΚΡΗΤΕΣ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ

Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΟΥΒΑ)

Κατεχάκης - Ο Γεώργιος Κατεχάκης (Ρούβας). Από τους πρώτους που ακολούθησαν τον Π. Μελά.

.

Η Είσοδος εις Δυτικήν Μακεδονίαν τού Ανταρτικού Σώματος Γεωργίου Κατεχάκη (καπετάν Ρούβα)

.

……….Το κινητόν τμήμα Καούδη έφθασε την 4ην Νοεμβρίου εις Λέχοβον και, ενώ ευρίσκετο εντός τούτου, έλαβεν επιστολήν τού Μητροπολίτου Καραβαγγέλη με σημαντικάς διά τον περαιτέρω αγώνα πληροφορίας. Ο Μητροπολίτης ειδοποίει τον Καούδην, ότι θα έπρεπε να κατευθυνθεί αμέσως εις Κωσταράζιον, προκειμένου να υποδεχθεί τον νέον Γενικόν Αρχηγόν τού Ελληνικού αγώνος εις το Βιλαέτιον Μοναστηρίου, ο οποίος ήρχετο εξ ελευθέρας Ελλάδος επικεφαλής σώματος εξ 25 ανδρών. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΡΟΥΒΑ)