Αρχείο κατηγορίας Α΄ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ

.

,

Πώς απελευθερώθηκε η Καστοριά και η Χρούπιστα 

.

……….Τμήμα του συντάγματος του ιππικού που είχε απελευθερώσει τη Φλώρινα, διατάχθηκε να προχωρήσει προς κατάληψιν της Καστοριάς. Το τμήμα είχε είκοσι εφτά ιππείς υπό τις διαταγές των ιπιλάρχων Ιωάννη Άρτη, ελευθερωτή της Φλώρινας, Παναγιώτη Νικολαΐδη και του Καστοριανού μακεδονομάχου ανθυπιλάρχου Φιλόλαου Πηχεώνα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ