ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

25 Νοεμβρίου

1059.—Ο Αυτοκράτορας Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός, ενώ είναι ασθενής, παραιτείται από τον θρόνο υπό την πίεση τού Μιχαήλ Ψελλού, ο οποίος προώθησε στην διαδοχή τον Κωνσταντίνο Ι΄ Δούκα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν