ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

13 Σεπτεμβρίου

,

336.—Σαν σήμερα έγιναν τα εγκαίνια τού Ναού τής Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος αναγέρθηκε με βασιλικά έξοδα μετά την εύρεση τού Τιμίου Σταυρού. Οι εργασίες οικοδομήσεως είχαν ολοκληρωθεί ήδη από το 335. Την επομένη των εγκαινίων τού Ναού εορτάσθηκε η ύψωσις τού Τιμίου Σταυρού. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

12 Σεπτεμβρίου

.

490 π.Χ.—Μὲ βάση τὴν χρονολόγηση Ἀττικοῦ καὶ Σπαρτιατικοῦ ἡμερολογίου, στὶς 12 Σεπτεμβρίου ἔγινε ἡ μεγάλη μάχη τοῦ Μαραθῶνα. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΜΙΚΗ ΒΙΑ ΤΟΥ 1943 ΕΩΣ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΤΟΥ 1944

,

,

Από την ΕΑΜική κόκκινη βία τού 1943, έως τα Τάγματα Ασφαλείας και το Μελιγαλά τού 1944
Κατοχή, αντίσταση και εμφύλια βία στην Μεσσηνία. Όταν η εμφύλια σύγκρουση προηγείται τής ένοπλης αντίστασης

……….Τα γεγονότα τής κατοχής στην Μεσσηνία μπορούν να σκιαγραφηθούν με βάση πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από τις εξελίξεις στην υπόλοιπη Πελοπόννησο. Συνέχεια ανάγνωσης ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΜΙΚΗ ΒΙΑ ΤΟΥ 1943 ΕΩΣ ΤΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ ΤΟΥ 1944

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

.

11 Σεπτεμβρίου

,

1537.—Ολοκληρώνεται η αναχώρηση τού στόλου των σφαγέων τούρκων από την Κέρκυρα μετά την παύση τής πολιορκίας (βλ.8/9). Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

10 Σεπτεμβρίου

,

490 π.Χ..—Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἀπαγορευτικοῦ χρονικοῦ διαστήματος, καὶ μία ἡμέρα μετὰ τὴν πανσέληνο, ἀναχώρησε ἡ Σπαρτιατικὴ βοήθεια, ἀνταποκρινόμενη στὸ κάλεσμα τῶν Ἀθηναίων. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

9 Σεπτεμβρίου

,

337.—Το μοίρασμα τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταξύ των υιών τού Μεγάλου Κωνσταντίνου. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

8 Σεπτεμβρίου

,

780.—Απεβίωσε ο Λέων Δ΄ ο Ίσαυρος (συχνά αποκαλούμενος και Χάζαρος), Αυτοκράτορας τής Ρωμανίας. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

,

,

7 Σεπτεμβρίου

,

413 π.Χ.(βλ. & 1/9). Κατά το 19ο έτος τού Πελοποννησιακού Πολέμου (κατά μία εκδοχή σαν σήμερα), οι Συρακούσιοι, σύμμαχοι των Σπαρτιατών, καταναυμαχούν τον Αθηναϊκό Στόλο κοντά στο λιμάνι των Συρακουσών. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο-Ἑλληνοϊστορεῖν