Αρχείο κατηγορίας ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

 

ΠΑ 1940 2.

ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ  ΚΑΙ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

.

Του Σημαιοφόρου (ΠΤ – Τ/ΠΒ) Ν. Χριστοφίλη ΠΝ

.

……….<<…Ὁ ὡραιότερος τῶν χθεσινῶν θριάμβων τῶν ἡρωικῶν πτερῶν μας ἐσημειώθει ἀπό ὀμάδα τεσσάρων ἀεροπλάνων, ἤτις ἐμπλακεῖσα εἰς ἀγῶνα μετὰ 12 ἐχθρικῶν ἀεροπλάνων, κατέρριψε 5 ἐξ αὐτῶν. …>> Συνέχεια ανάγνωσης ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΙΨΕΙΣ, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΙ ΚΑΙ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ο ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ PZL 24 F/G

 

ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ 2.

Ὁ Ὑποσμηναγός Μαρίνος Μητραλέξης   καὶ τὰ  PZL 24 F/G.

..

Ὁ Μαρίνος Μητραλέξης γεννήθηκε τὸ 1916 στὸν Μίλα Μεσσηνίας. Τὸν Ὀκτώβριο τοῦ ’36, εἰσῆλθε στὴν (τότε) Σχολή Αεροπορίας, ἀπ’ ὅπου ἀποφοίτησε μὲ τὸν βαθμὸ τοῦ Ἀνθυποσμηναγοῦ (χειριστοῦ) τὸν Αὔγουστο τοῦ 1938. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΗΤΡΑΛΕΞΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑ PZL 24 F/G