Αρχείο κατηγορίας Η ΑΛΩΣΗ

Η Άλωσις της Πόλεως και το Δράμα των Εθνικών μας Διχασμών

 

George Wharton Edwards, 1932, Κωνσταντινούπολη, η Πύλη του Κατακτητή.
George Wharton Edwards, 1932, Κωνσταντινούπολη, η Πύλη του Κατακτητή.

.

1453

Η Άλωσις της Πόλεως
και το Δράμα των Εθνικών μας Διχασμών

Η 29η Μαΐου 1453 είναι ημέρα πένθους για τον Ελληνισμό, διότι κατ αυτήν έπεσε η Πόλη, η δεύτερη ιστορική πρωτεύουσά του μετά την Αθήνα και άρχισε η μακρόσυρτη νύχτα της δουλείας. Εξ ίσου, όμως, αποφράς είναι για το Γένος μας και η 13η Απριλίου 1204, διότι κατ αυτήν έπεσε η Πόλη στους Φράγκους της Δʹ Σταυροφορίας. Το δεύτερο αυτό γεγονός δεν υστερεί καθόλου σε σημασία και συνέπειες έναντι του πρώτου. Υπάρχει, μάλιστα, γενετική σχέση μεταξύ τους. Συνέχεια ανάγνωσης Η Άλωσις της Πόλεως και το Δράμα των Εθνικών μας Διχασμών