Αρχείο ετικέτας ΚΡΗΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (12/11/1848-28/06/1941)

,

Χατζηδάκις ,

Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις – Ὁ θεμελιωτής τῆς ἐπιστήμης τῆς γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα
(12/11/1848-28/06/1941)

λ

……….Στὶς 12 Νοεμβρίου 1848, γεννήθηκε στὸ Μύρθιο Ἁγίου Βασιλείου Κρήτης, ὁ μεγάλος Ἕλληνας γλωσσολόγος, Γεώργιος Ν. Χατζιδάκις, θεμελιωτὴς καὶ πρῶτος καθηγητὴς τῆς ἐπιστήμης τῆς γλωσσολογίας στὴν Ἑλλάδα. Συνέχεια ανάγνωσης ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ – Ο ΘΕΜΕΛΙΩΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (12/11/1848-28/06/1941)

Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (2003)

 

Λεπτομέρεια τοιχογραφίας στὴν ὁποία ἀπεικονίζεται μινωικὸ πλοῖο- Ἀπὸ τὸν ἀρχαιολογικὸ χῶρο τοῦ Ἀκρωτηρίου (Σαντορίνη-Θῆρα).

……….Στὶς 5 Ὀκτωβρίου τοῦ 2003, δημοσίευση τοῦ Γαλλικοῦ Πρακτορείου Εἰδήσεων (AFP), ἀναφέρεται στὴν ναυπήγηση ἑνὸς Μινωικοῦ πλοίου ἀπὸ τὸν ναύαρχο ἐ.ἀ. καὶ Διευθυντὴ τοῦ Ἰνστιτούτου «Ναυδόμος» Ἀπόστολο Κούρτη, γράφοντας: Συνέχεια ανάγνωσης Η ΝΑΥΠΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ (2003)

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1648-1669)

 

Το λιμάνι του Χάνδακα μετά την πτώση του στους Τούρκους - Τοιχογραφία από τουρκικό κονάκι Ιστορικό Μουσείο Κρήτης
Το λιμάνι τού Χάνδακα μετά την πτώση του στους τούρκους – Τοιχογραφία από τουρκικό κονάκι. Ιστορικό Μουσείο Κρήτης.                                                                                 (πηγή εικόνας: http://kpedraplimania.pblogs.gr/)

 

Στὶς 4 Ὀκτωβρίου 1669, ὁ ἀρχηγὸς τῶν ὀθωμανῶν Κιουπριλής, εἰσέρχεται στὴν πανέρημη πόλη τοῦ Χάνδακος, ἡ ὁποία διὰ τοῦ Μοροζίνη ἔχει παραδοθεῖ μὲ συνθήκη. Ἡ δεύτερη πολιορκία της εἶχε ἀρχίσει ἀπὸ τὸ 1666, καί, μὲ τὴν παραλαβὴ της εἶχε ἀπομείνει σωρὸς ἀπὸ ἐρείπια. Κατὰ τὴν 25ετή πολιορκία τοῦ Χάνδακος καὶ μάλιστα τὰ τελευταῖα τρία ἔτη, ὑπολογίζονται σὲ 30.000 οἱ ἀπώλειες τῶν ἀμυνομένων καὶ 100.000 τῶν ὀθωμανῶν.  Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ (1648-1669)

ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΛΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1715)

.

Η νησίδα Σούδα.
Η νησίδα Σούδα.

 

Κ.Δ.Μέρτζιου  ἀ.μ. Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Ὁ ἔκτακτος Προβλέπτης τῆς Σούδας Ἀλοῢσιος Μάνιο εἰς ἔκθεσίν του τῆς 23-11-1715 (ν.ἡμ.) ὑποβληθεῖσαν ἐν Κερκύρᾳ εἰς τὸν Γενικὸν κατὰ θάλασσαν Προβλέπτην Δανιὴλ Δολφίν, γράφει μεταξὺ ἄλλων : Συνέχεια ανάγνωσης ΣΟΥΔΑ ΚΑΙ ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΛΩΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ (1715)

Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (16/9/1943)

,

,

Στὶς 16 Σεπτεμβρίου 1943  στὴν Βιάννο σχηματίζεται ἐπιτροπὴ μὲ σκοπὸ νὰ συναντηθῇ μὲ τοὺς ἀντάρτες γιὰ τὸ θέμα τῶν αἰχμαλώτων ποὺ κρατούνται ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Ὁ δὲ τοποτηρητὴς τῆς Μητροπόλεως Κρήτης, Εὐγένιος Ψιλαδάκης, μὲ τὸν Ἐπίσκοπο Νεαπόλεως Διονύσιο Μαραγκουδάκη, μετὰ ἀπὸ ἐπίμονες παρακλήσεις, θέτοντας καὶ τὴν ζωὴ τους σὲ κίνδυνο, ἔπεισαν τὸν στρατηγὸ Μίλλερ νὰ σταματήσῃ τὶς ἐκτελέσεις καὶ τὶς πυρπολήσεις τῶν χωριῶν. Δόθηκε τότε ἡ διαταγὴ στοὺς Γερμανούς ποὺ διασκορπισμένοι στὶς δύο Ἐπαρχίες σκότωναν, λεηλατοῦσαν καὶ πυρπολοῦσαν, νὰ σταματήσουν. Ἀλλὰ ἦταν πλέον πολὺ ἀργά. Ἡ καταστροφὴ ἦταν ὁλοκληρωτική. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (16/9/1943)

Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (15-16/9/1943)

,

13-16 1943

,

 Ὁ μαῦρος Σεπτέμβρης γιὰ τὰ χωριὰ τῆς Δυτικῆς Ἱεράπετρας, Μύρτο, Λουτράκι, Ρίζα, Μουρνιές, Γδόχια, Μᾶλλες, Χριστός, Παρσᾶ, Μῦθοι.

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῶν χωριῶν τῆς Βιάννου (13-14/9), οἱ Γερμανοὶ προχωροῦν στὰ χωριὰ τοῦ δυτικοῦ διαμερίσματος τῆς ἐπαρχίας Ἱεράπετρας. Ἡ διαταγὴ εἶναι ρητή. Νὰ καταστραφῇ ὅλη ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο ἀνατολικὰ τῆς Βιάννου χωριό, μέχρι τὸν χείμαρρο Μύρτου.

Τὸ πρωί τῆς 15ης Σεπτεμβρίου, ἡμέρα Τετάρτη, τὰ τάγματα θανάτου ξεκινοῦν. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΜΑΥΡΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (15-16/9/1943)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΣΕ 11 ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 -14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943)

,

44444444

……….Ἡ μεγάλη σφαγὴ τῆς Βιάννου. Ἡ δεύτερη μεγαλύτερη σὲ ἀριθμὸ θυμάτων μετὰ τὰ Καλάβρυτα. Πυρπόληση καὶ καταστροφὴ 11 χωριῶν καὶ ἐκτέλεση ἀπὸ τὰ γερμανικὰ στρατεύματα κατοχῆς 352 Κρητῶν τῆς Ἐπαρχίας Βιάννου Ἡρακλείου. Ἡ πρόθεση τῶν Γερμανῶν νὰ ἐκτελέσουν καὶ ἄλλους 400 ὁμήρους, ματαιώθηκε τὴν τελευταία στιγμὴ μετὰ ἀπὸ ἐπέμβαση τοῦ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης, Εὐγένιου Ψαλιδάκη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΦΑΓΗ ΣΕ 11 ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (13 -14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1943)

ΚΡΗΤΗ-Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΧΗΛΙ(15/8) ΚΑΙ Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΒΟΡΙΖΙΑ (27/8) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ

 

(40) 20/5/1941 Κρῆτες πατριῶτες. Ἀρχεῖο Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ.
(40) 20/5/1941 Κρῆτες πατριῶτες. Ἀρχεῖο Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ.

΄,,, 

Ἄγνωστα ἱστορικά συμβάντα γιὰ τὴ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ἀπό τὸ ἀνέκδοτο βιβλίο τοῦ Ἀγωνιστή τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ.

Ἄγνωστες λεπτομέρειες γιὰ τὴ μάχη στὸ ΤΡΑΧΗΛΙ Συνέχεια ανάγνωσης ΚΡΗΤΗ-Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΤΡΑΧΗΛΙ(15/8) ΚΑΙ Η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΒΟΡΙΖΙΑ (27/8) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ