Αρχείο κατηγορίας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

Προσωπογραφία τού Γεωργίου Μαρασλή ως Δημάρχου τής Οδησσού. Βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης τής Οδησσού.

.

……….Ο Γρηγόριος Γ. Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης και μαικήνας γεννήθηκε μεν στην Οδησσό το 1831, αλλά η καταγωγή του είναι από την Θράκη. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ