Αρχείο κατηγορίας ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ

Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1916-1919

Κερκυραίοι, παρακολουθούν την αποβίβαση των γαλλικών στρατευμάτων στην Κέρκυρα

.

Ιστορικό  (π.ημ. 29/12/1915)

Τέλη Δεκεμβρίου 1915. Στην Ευρώπη μαίνεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ενώ η Ελλάδα έχει ήδη περιέλθει σε σοβαρή πολιτική κρίση, που είναι γνωστή ως «Εθνικός Διχασμός». Η κατάληψη της Κέρκυρας από τις Δυνάμεις της Αντάντ, αποτελεί μια από τις πολλές ελληνικές περιπέτειες που προκάλεσαν η διεθνής και η εσωτερική πολιτική συγκυρία.

Στις 29 Δεκεμβρίου 1915 (11 Ιανουαρίου 1916, με το νέο ημερολόγιο που ίσχυε για τα ευρωπαϊκά κράτη), αποβιβάστηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας γαλλικά στρατεύματα, έχοντας κοινοποιήσει στην ελληνική κυβέρνηση Σκουλούδη την απόφαση τους να καταλάβουν το νησί, μόλις την προηγούμενη μέρα.

Ως δικαιολογία προβλήθηκε η στρατιωτική ασφάλεια των συμμάχων από τον υποβρυχιακό πόλεμο των Γερμανών (οι οποίοι, κατά τους συμμάχους, ανεφοδιάζονταν στην Κέρκυρα) και η ανάγκη υποδοχής του σερβικού στρατού, ύστερα από την κατάρρευση του σερβικού μετώπου (Νοέμβριος 1915). Πρέπει να επισημανθεί ότι η κατάληψη της Κέρκυρας, δεν παραβίαζε μόνο την ουδετερότητα της χώρας, αλλά και την διεθνή νομική κατάσταση του νησιού που βρισκόταν υπό καθεστώς διαρκούς ουδετερότητας, σύμφωνα με την συνθήκη του Λονδίνου (17/29-3-1864). Συνέχεια ανάγνωσης Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΑΧΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 1916-1919