Αρχείο κατηγορίας ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ

,

Λεοντόκαστρο - Τραπεζοῦντα
Λεοντόκαστρο – Τραπεζοῦντα

 

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ
Οἱ λέοντες τῆς Τραπεζοῦντος». Τὰ τελευταῖα ἀδέρφια τῶν ἀετῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Σωκράτη Κρακρᾶ, καθηγητὴ Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς καὶ Λατινικῆς Φιλολογίας

.

……….Στὶς 20 Σεπτεμβρίου τοῦ 1351, ἡ Θεοδώρα Καντακουζηνή, ἀνεψιὰ τοῦ Αὐτοκράτορα τοῦ Βυζαντίου, Ἰωάννη ΣΤ’ Καντακουζηνοῦ, παντρεύτηκε τὸν νεαρὸ ἀκόμα Αὐτοκράτορα Τραπεζοῦντος, Ἀλέξιο Γ΄ Μέγα Κομνηνό. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ