Αρχείο κατηγορίας ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΟΧΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ-Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

,

,

Βασίλειος Σαχίνης-Η δολοφονία τού ηγέτη τού
Μετώπου Απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου

,

……….Στὶς 18 Νοεμβρίου τοῦ 1943, μία μέρα μετὰ τὴν σύλληψή του ἀπό ἀλβανούς κομμουνιστές, καὶ ἀφοῦ βασανίστηκε γιὰ νὰ ἀποκαλύψῃ πληροφορίες, ἐκτελεῖται ὁ ἡγέτης καὶ Ἐθνομάρτυρας τοῦ Μετώπου Ἀπελευθερώσεως Βορείου Ἠπείρου (ΜΑΒΗ), Βασίλειος Σαχίνης. Συνέχεια ανάγνωσης ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΧΙΝΗΣ-Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (29/9/1943)

 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΣΑΜΗΔΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ  (29/9/1943)

.

Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Χρ. Τσαμάτου: «’Eν Παραμυθία τῇ 29/ 9/ 1943». Παραμυθιᾶ Σεπτέμβριος 2007. 

……….Στὶς 7 τὸ πρωΐ τῆς 29ης Σεπτεμβρίου 1943, τὸ κροτάλισμα τῶν γερμανικῶν πολυβόλων θέρισε τὶς ζωὲς τῶν 49 προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς. Ἀπό τὸ χάραμα οἱ ἄνδρες εἶχαν μεταφερθεῖ στὸν προκαθορισμένο τόπο ἐκτελέσεως, ὅπου ἀπό τὴν προηγούμενη ἡμέρα εἶχαν ἀνοιχτεῖ ὁμαδικοὶ τάφοι.

……….Προηγήθηκαν τραγικὲς σκηνές, Συνέχεια ανάγνωσης ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ 49 ΠΡΟΚΡΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ (29/9/1943)

ΜΑΧΗ ΣΚΑΛΟΥΛΑΣ ΤΟΥ 5/42 ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ (14/9/1943)

,

ΛΑΪΝΑΣ ΧΑΡ. ΠΕΣΩΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ 14-9-1943
Ὁ Ὑπολοχαγός Λαϊνᾶς ἀνήκει στοὺς λίγους μαχητὲς τοῦ 5/42 ποὺ ἔπεσε μαχόμενος κατὰ γερμανῶν καὶ ὄχι δολοφονημένος ἀπό τὸν ΕΛΑΣ. [Εὐχαριστοῦμε τὸν χρήστη nauko γιὰ τὸ φωτογραφικὸ ὑλικό]

……….Ξημερώματα τῆς 14ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1943,  ἀπόσπασμα 300 περίπου Γερμανῶν μὲ βαρὺ ὁπλισμό ξεκίνησε ἀπό τὸ Λιδωρίκι ποὺ ἐστρατονίζετο, μὲ κατεύθυνση τὸ χωριὸ Σκαλοῦλα. Στὴν πορεία του, ἡ πλαγιοφυλακὴ του διασταυρώθηκε μὲ περίπολο Ἑλλήνων ἀνταρτῶν ὑπό τὸν Ὑπολοχαγό Λαϊνᾶ Χ. Κατὰ τὴν συμπλοκὴ αὐτή ἔπεσε ἡρωικότατα μαχόμενος ὁ ἐν λόγῳ Ύπολοχαγός, ἐπιδεικνύοντας ἐξαιρετική τόλμη. Τὴν ἴδια διαγωγὴ ἔδειξε καὶ ὁ γενναῖος ἐπιλοχίας Ζαβός. Συνέχεια ανάγνωσης ΜΑΧΗ ΣΚΑΛΟΥΛΑΣ ΤΟΥ 5/42 ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ (14/9/1943)

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1941-1944

.

Ἕλληνες τῆς Πανελληνίας Ἀπελευθερωτικῆς Ὀργανώσεως [ΠΑΟ]
Ἕλληνες τῆς Πανελληνίας Ἀπελευθερωτικῆς Ὀργανώσεως [ΠΑΟ]
,

Ἡ Ἐθνική Ἀντίσταση στὴ Μακεδονία 1941-1944

,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 ,

Ἡ κατοχὴ στὴν Μακεδονία ἦταν τριπλή. Γερμανικὴ, Ἰταλική καὶ Βουλγάρικη. Οἱ ὀργανώσεις ὅμως, καὶ τὰ τμήματα τῶν ἀνταρτῶν στὴ Μακεδονία, παρ’ ὅτι ἐμφανίστηκαν νωρὶς, δὲν μπόρεσαν νὰ φέρουν εἰς πέρας τὴν ἀποστολή των καὶ νὰ διεξάγουν ἰσχυρές πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν κατακτητῶν Γερμανῶν κ.λ.π., διότι εὐρέθησαν ἀντιμέτωπα τῆς Ὀργανώσεως Ε.Α.Μ.-Ε.ΛΑ.Σ., ποὺ ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς,  ἔθεσε ὡς σκοπὸ τὴν διάλυσή των. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1941-1944

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (1941-1944)

.

Ελληνόπουλα φωτογραφημένα από τον Ερυθρό Σταυρό τον Οκτώβριο τού 1944
Ελληνόπουλα φωτογραφημένα από τον Ερυθρό Σταυρό τον Οκτώβριο τού 1944, θύματα τής 4ης κατοχικής δύναμης.

……….Τὸ γιατὶ καὶ πῶς ἔχουμε καταντήσει δέσμιοι ἑνός ἀπάνθρωπου οἰκονομικοῦ συστήματος, ἔχοντας ἀλλοτριωθεῖ καὶ λησμονήσει Ἀξίες ποὺ μᾶς κράτησαν ζωντανοὺς ὡς Γένος διὰ μέσου πυρὸς καὶ σιδήρου, χρήζει μεγάλης ἀναλύσεως. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (1941-1944)

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (+01/11/1944)

.

.

1-11-1944 ΛΟΧΑΓΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ

.

Διογένης Φανουράκης  Ταγματάρχης Πεζικοῦ  (1913 – 1944)

.

……….Ὁ Διογένης Φανουράκης γεννήθηκε στὴν Χάλκη τὴν 1η Ἰανουαρίου τοῦ 1913. Φοίτησε  στὴν Σχολὴ Εὐελπίδων ἀπ’ ὅπου ἀποφοίτησε τὸ 1936 ἀκολουθώντας τὰ βήματα τοῦ ἄλλου ἥρωα τῆς νήσου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Διάκου. Συνέχεια ανάγνωσης ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ (+01/11/1944)

ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

.

ΝΙΚΗ 3.

Τὸ ἀγωνιστικόν πνεῦμα τῶν Ἑλλήνων.

,

Κωνσταντίνου Ι.Βούρβερη

Τακτικοῦ καθηγητοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Φιλολογίας

Ὁ θέλων νὰ ἑννοήσῃ καὶ ἑρμηνεύσῃ ἕνα λαὸν, δὲν ἀρκεῖ νὰ γνωρίσῃ τὰ συγκεκριμένα γεγονότα τῆς ἱστορικῆς ζωῆς του. Μία οἱαδήποτε ἱστορία, παρέχει πρόχειρον τὴν γνῶσιν τῶν γεγονότων τούτων. Ἀλλά διὰ τὴν βαθυτέραν γνωριμίαν καὶ τὴν στενωτέρα οἰκείωσιν χρειάζεται παράλληλα πρὸς τὴν ἱστορικήν γνῶσιν, ἡ σκέψις τοῦ φιλοσόφου καὶ ἡ ἑνόρασις τοῦ ποιητοῦ. Ἐπί πλέον ἀπαιτεῖται καὶ ἀγάπη πολλὴ, ἀγάπη ἀπέραντος πρὸς τὸν λαὸν, ποὺ θέλει κανεὶς νὰ γνωρίσῃ καὶ νὰ ἴδη εἰς τὴν οὐσίαν καὶ τὴν φύσιν του.

Ὅστις θέλει νὰ ἑννοήσῃ καλὰ τὴν Ἑλλάδα, πρέπει πρῶτα-πρῶτα νὰ τὴν ἀγαπήσῃ! Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΡΑΪΠΕ

 

Η ομάδα Βρετανών και Κρητών που έλαβε μέρος στην επιχείρηση.
Ἡ ἀπίστευτη ἀπαγωγὴ τοῦ Στρατηγοῦ Κράϊπε

……….Θὰ ἔλεγε κάποιος, ὅτι τέτοια πράγματα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συμβοῦν οὔτε στὰ παραμύθια μὲ καλὸ τέλος, οὔτε κἄν στὶς ταινίες τοῦ “Χόλιγουντ”.  Καὶ ὅμως ὅ,τι θὰ διαβάσετε, ὄχι μόνο συνέβη ἀλλὰ εἶναι μία καταγεγραμμένη ἱστορικὰ πραγματικότητα. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΚΡΑΪΠΕ