Αρχείο κατηγορίας Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ

Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1824-1864

,

Το ανακαινισμένο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. Σήμερα στεγάζει την Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το ανακαινισμένο κτήριο της Ιονίου Ακαδημίας. Σήμερα στεγάζει την Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου.

 

Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1824-1864

 

Ἕνα ἄγνωστο στοὺς πολλοὺς τρίπτυχο.
ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ, ΙΘΑΚΗ ΚΑΙ ΓΚΥΙΛΦΟΡΔ

……….Ὁ κόμης Φρειδερίκος Νόρθ 5ος Κόμης τοῦ Γκύιλφορδ, ἦταν ὁ τρίτος γιὸς τοῦ λόρδου Νόρθ. Γεννήθηκε στὸ Λονδίνο τὸ 1766, καὶ σπούδασε στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης νομικά. Ἦταν φιλομαθής, γιὰ τοῦτο καὶ μελέτησε ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς κι ἀγάπησε τὴν Ἑλλάδα πρὶν ἀκόμα τὴν ἐπισκεφτεῖ καὶ τὴν γνωρίσει ἀπό κοντά. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΙΟΝΙΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1824-1864

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

 

,

……….Στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 425 μ.Χ., μὲ διάταγμα (CTh.14.9.3pr.) τοῦ Αὐτοκράτορα Θεοδοσίου Β΄, ἱδρύεται τὸ Πανεπιστήμιο (Πανδιδακτήριο – auditorium), Κωνσταντινουπόλεως.  Περιλάμβανε 31 ἕδρες γιὰ τὶς σχολὲς τῶν νομικῶν, φιλοσοφίας, ἰατρικῆς, ἀριθμητικῆς, γεωμετρίας, ἀστρονομίας, μουσικῆς, ῥητορικῆς καὶ ἄλλες διδασκαλίες, 15 ἕδρες γιὰ τὴν σχολὴ τῶν λατινικῶν καὶ 16 γιὰ τὴν σχολὴ τῶν ἑλληνικῶν. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΩΣΗ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ)

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ

.

Σμύρνη 1910. Ἀπόφοιτοι τῆς Εὐαγγελικῆς Σχολῆς μὲ τοὺς καθηγητὲς τους καὶ τὸν γυμνασιάρχη Γεώργιο Σωτηρίου. Φωτογραφία. Ἀρχεῖο Ἑνώσεως Σμυρναίων.

,

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ

 ,

……….Ἡ μεγάλη ὑπεροχή τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Ἰωνία, ὑπεροχή ἀριθμητική καὶ πνευματική, παρουσιάζεται ξεκάθαρα ἀπό τὴν εἰκόνα καὶ τὴν γενικὴ κατάστασι τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς παιδείας στὶς ἀρχές τοῦ αἰῶνα μας, πάντα μέσα ἀπό τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΩΝΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ,

……….Ὁ Ἀριστοτέλης Γκούμας, Ἕλληνας ἀπό τὴν Χιμάρα τῆς Βορείου Ἠπείρου, δολοφονεῖται τὸ βράδυ τῆς 12ης πρὸς 13ης Αὐγούστου τοῦ 2010, ἀπό ἀλβανούς, γιατὶ μιλοῦσε τὴν μητρικὴ του γλῶσσα τὴν Ἑλληνική. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ-ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΟΥΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ- Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

.

Διαφωτιστής, επαναστάτης, μάρτυρας, πολιτικός και στρατιωτικός νους, εθνεγέρτης και οραματιστής.

.

……….Γεννήθηκε το 1757, όταν η Θεσσαλία στέναζε κάτω από την τυραννία τού Σουλτάνου, στο Βελεστίνο Μαγνησίας, όπου βρίσκονται τα ερείπια τής αρχαίας πόλεως των Φερών, από ντόπιους γονείς. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν «Ρήγας», όνομα που συνηθιζόταν στην περιοχή τού Βελεστίνου και τού Πηλίου, ενώ ως επώνυμο, κατά την συνήθεια των λογίων τής εποχής του, χρησιμοποίησε το «Βελεστινλής», από το όνομα τού τόπου όπου γεννήθηκε. Συνέχεια ανάγνωσης ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ- Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1920

.

25-3-1923 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΠΩΝ
dim-sapon.rod.sch.gr/

 .

Η Παιδεία στην Κομοτηνή και στην περιφέρεια πριν από το 1920 

 

Μαρίας Μαρκίδου

……….Ἡ θρᾳκικὴ γῆ ἀπό τὰ πανάρχαια χρόνια καταπατήθηκε καὶ λεηλατήθηκε ἀπό ποικίλους λαοὺς ποὺ τὴν κατάκτησαν κατὰ καιρούς. Ἄν καὶ ἀντέταξε σκληρὴ ἀντίσταση, τὸ μοιραῖο ἐπῆλθε. Ἔπεσε ἑναλλᾶξ στὰ χέρια τῶν βουλγάρων καὶ τούρκων. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1920

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

.

Ἀδριανούπολις – σχολικαὶ ἐξετάσεις 1902
Ἀδριανούπολις – σχολικαὶ ἐξετάσεις 1902

.

 Τῆς  Κοτζαγεώργη Ξανθίππης 

 .

……….Ἀκόμη καὶ στοὺς πρώτους σκοτεινοὺς αἰῶνες τῆς ὀθωμανικῆς κατάκτησης, ὁρισμένες ἀπό τὶς μεγάλες ἑλληνικές κοινότητες τῆς Ἀνατολικῆς Θράκης καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας, ὅπως ἡ Ἀδριανούπολις, ἡ Φιλιππούπολις, ἡ Ἀγχίαλος, ἐξακολούθησαν τὴν ἐκπαιδευτική παράδοση τοῦ Βυζαντίου. Μέσα στὶς κατὰ τόπους μητροπόλεις, ἤ προσαρτημένα σὲ αὐτές, λειτούργησαν «φροντιστήρια» μὲ δασκάλους σημαντικοὺς λογίους, ἱεράρχες καὶ λαϊκούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩΜΥΛΙΑ

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ

Προσωπογραφία τού Γεωργίου Μαρασλή ως Δημάρχου τής Οδησσού. Βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης τής Οδησσού.

.

……….Ο Γρηγόριος Γ. Μαρασλής, εθνικός ευεργέτης και μαικήνας γεννήθηκε μεν στην Οδησσό το 1831, αλλά η καταγωγή του είναι από την Θράκη. Συνέχεια ανάγνωσης Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΑΡΑΣΛΗΣ