Αρχείο ετικέτας ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

,

 

ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)

……….Στὶς 21 Ἰουνίου τοῦ 1913, μετὰ τὸ ξέσπασμα τοῦ Β΄ Βαλκανικοῦ πολέμου, οι βούργαροι ποὺ εἶχαν καταλάβει τὴν Μονὴ Ζωγράφου στὸ  Ἅγιο Ὄρος, παραδόθηκαν στὸ ἀπόσπασμα τοῦ Ἱεροῦ Λόχου ποὺ τελοῦσε ὑπό τὶς διαταγὲς τοῦ Ἀνθυπομοιράρχου Κωνσταντίνου Βεργογιαννόπουλου. Συνέχεια ανάγνωσης ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΘΝΟΦΥΛΕΤΙΣΜΟΣ)