Αρχείο ετικέτας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ

,

Ὁ Ὑψηλάντης ἀναδέχεται τὴν αρχιστρατηγίαν τοῦ ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνος – Peter von Hess (Λανθασμένα ἀπεικονίζεται ὁ ἥρωας νὰ κρατῇ τὴν σημαία μὲ τὸ δεξί του χέρι διότι τὸ εἶχε χάσει στὴν μάχη τῆς Δρέσδης τὸ 1813  ὅταν πολεμοῦσε ὡς συνταγματάρχης στὸν Ῥωσικὸ στρατό.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΔΟΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΜΟΣ Α’, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ σελ.125-130, 141

,

……….(…) Ὁ δὲ Ὑψηλάντης, ἔμαθε τὸ γεγονὸς καθ’ ὁδόν τρεῖς ὥρας μακρὰν τῆς θλιβερῆς σκηνῆς (μάχη Δραγατσανίου), καὶ ἰδών τὸν διασκορπισμὸν τῶν στρατιωτῶν ὲπανερχομένων εἰς Ῥύμνικον ὠπισθοδρόμησε, καὶ διέμεινεν ἐκεῖ τὴν νύκτα καὶ τὴν ἀκόλουθον ἡμέραν· τὴν δὲ 9 μετέβη εἰς Κόζιαν, μοναστήριον ἐπί τῶν Καρπαθίων ὀρέων δύο ὥρας ἀπέχον τοῦ Ῥυμνίκου. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ-Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΥΣ