Αρχείο ετικέτας ΒΛΑΧΟΙ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟ ΒΛΑΧΩΝ

.

Τι είναι οι Βλάχοι-Αρμάνοι:

,
.
……….Ο Γάλλος καθηγητής τού Πανεπιστημίου Nancy, Ε. Will, επισημαίνει τα μέτρα που λαμβάνουν οι Ρωμαίοι γιά την ανακούφιση των απλών Μακεδόνων, όπως μείωση κατά 50% τής φορολογίας, παροχή δυνατοτήτων εξευρέσεως εργασίας, ιδίως στην διαφύλαξη των βορείων συνόρων τής Μακεδονίας με τα praesidia armata, συνάμα δε των συγκοινωνιακών κόμβων προς εξασφάλιση τής ελεύθερης μεταφοράς αγαθών και μετακινήσεως επισκεπτών, κρατικών υπαλλήλων, στρατευμάτων, οπότε και η γλωσσική επίδραση αποβαίνει αναπόφευκτη. Συνέχεια ανάγνωσης Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟ ΒΛΑΧΩΝ