Αρχείο ετικέτας ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (+30/ 9/ 1826)

.

..

Ἀγωνιστὴς ποὺ διακρίθηκε γιὰ τὴν στρατηγικὴ ἱκανότητα καὶ τὴν ἀνδρεία του. Μὲ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπαναστάσεως, στρατολόγησε 700 περίπου ἄνδρες ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Παρνασσίδος καὶ στὶς 27 Μαρτίου κατέλαβαν τὰ Σάλωνα (Ἄμφισσα) μαζὶ μὲ τὸν Πανουργιᾶ καὶ Γαλαξιδιῶτες ὁπλαρχηγούς. Συνέχεια ανάγνωσης ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ’21 – ΓΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (+30/ 9/ 1826)